Książka telefoniczna PDF Drukuj Email
Urząd Gminy Brody

ul. Stanisława Staszica 3;

27-230 Brody.

 

NIP 664-00-11-820;  REGON 000531884
 

 

Konto bankowe:

ING Bank Śląski w Katowicach, Oddział w Starachowicach;

Nr konta: 45105014321000000500154448

 

e-mail: gmina(at)brody.info.pl  fax: (41) 271-19-78

Przy podanych adresach e-mail zamiast znaku (at) proszę wstawić znak "małpy" czyli: @

Dział urzędu, nazwisko
i imię pracownika

Nr telefonu

Nr
wewn.

Nr pokoju:

Marzena Bernat
Wójt Gminy Brody

marzena.bernat(at)brody.info.pl

(41) 271-12-31

202

102

Jan Kosiela

Sekretarz Gminy Brody

jan.kosiela(at)brody.info.pl

(41) 271-12-31

229

101

Dorota Dyka

Skarbnik Gminy Brody

 

(41) 271-12-31

224

108

REFERAT FINANSOWY

finanse(at)brody.info.pl

Justyna Usowska
p.o. Kierownika Referatu Finansowego

(41) 271-12-31
208

109

Małgorzata Świrta

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat

231

106

Teresa Ziewiec
Stanowisko ds. ksieg. podat. i opłat lokalnych

232

107

Agnieszka Miernik

Stanowisko ds. ksieg. podat. i opłat lokalnych

232

107

Margula Joanna

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

225

110

Glina Monika

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

225

110

Grzegorz Kwiecień

Stanowisko ds. obsługi kas

(kasa urzędu gminy)

227

113

Nina Tomanek - Brzoza

Stanowisko ds. księgowości budżetowej


226

111

Anna Jasztal

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

226
111

REFERAT ORGANIZACYJNY

organizacyjny(at)brody.info.pl

Paweł Zięba
Kierownik Referatu

(41) 271-12-31

 

 

 

 

215

116

Biuro Obsługi Interesanta bom(at)brody.info.pl

219

5

Martyna Kutera
Sekretariat

Stanowisko ds. kancelaryjnych

201

103

Wiesława Wójcik
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

ugbiuro_rady(at)brody.info.pl

207

100

Łukasz Wzorek
Stanowisko ds. informatycznych

informatyk(at)brody.info.pl

234

301

Mariusz Zawłocki

Stanowisko ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi
m.zawlocki(at)brody.info.pl

 

213

 

200

Rajmund Gębura
Stanowisko ds. mediów i promocji

r.gebura(at)brody.info.pl

209

200

Alicja Jasztal
Stanowisko ds. obsługi urzędu

alicja.jasztal(at)brody.info.pl

214

212

Anna Wojciechowska

Pomoc administracyjna

media(at)brody.info.pl

209

200

Mirosława Cioroch

Pomoc administracyjna

m.cioroch(at)brody.info.pl

 

231

106

REFERAT INWESTYCYJNY

inwestycje(at)brody.info.pl

Jacek Wójcik
Kierownik Referatu

(41) 271-12-31

 

 

218

207

Anna Kwiecień

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

206

206

Mateusz Bidziński

Stanowisko ds. inwest. i zamówień publicznych

211

206

Sławomir Mąka
Stanowisko ds. drogownictwa


236


205

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji

i Gospodarki Gruntami

budownictwo(at)brody.info.pl 

geodezja(at)brody.info.pl

Monika Barańska
Kierownik Referatu

m.baranska(at)brody.info.pl

(41) 271-12-31

 

223

208

Waldemar Stępień

Stanowisko ds. gospod. gruntami

 220

209

Adrian Kisiel

Architekt

budownictwo(at)brody.info.pl

223

211

 Zespół Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami

Ernest Kumek
Stanowisko ds. ochrony środowiska

srodowisko(at)brody.info.pl

 (41) 271-12-31 217 204

Michał Karwacki

Pomoc administracyjna

michal.karwacki(at)brody.info.pl

240 203
Pozostałe stanowiska

Tatiana Wójcik

Stanowisko ds. Kadr
(41) 271-12-31

 

216

116

Wioletta Sobecka
Stanowisko ds. kontroli

 239

 202

Eliza Turek

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

212

9

Alicja Jasztal

Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

alicja.jasztal(at)brody.info.pl

214

212

Leszek Barański

Stanowisko ds. komunalnych

236

205

Zespół Obsługi Prawnej

Sławomir Dziura

Radca Prawny

 

230 201

URZĄD STANU CYWILNGO W BRODACH
usc(at)brody.info.pl

Lucyna Zaczek

Z-ca Kierownika USC

(41) 271-12-31

 

205

 

6

 

Biuro Obsługi Interesanta

Klaudia Adamus


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 11 sierpnia 2010 12:16
Poprawiony: wtorek, 19 grudnia 2017 12:30