PDF Drukuj Email

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 tekst jednolity) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.15-15.15) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek-1.doc)wniosek-1.docWniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury14 Kb08.09.2015 08:42
Pobierz ten plik (wniosek-2.doc)wniosek-2.doc Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury15 Kb08.09.2015 08:43
Pobierz ten plik (Rejestr instytucji kultury.pdf)Rejestr instytucji kulturyrejestr100 Kb20.06.2017 14:20

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sierpnia 2013 08:19
Poprawiony: wtorek, 20 czerwca 2017 14:21