Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980 PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

 

Wójt Gminy Brody ogłaszam na dzień 28 lutego 2018 r. godz. 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980, o numerze rejestracyjnym KIH 667U, będącego własnością Gminy Brody. Wartość wywoławcza pojazdu wynosi 13 000,00 złotych ( słownie: trzynaście tysięcy złotych złotych). Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Nr VIN: 06678,

 2. rok produkcji: 1980,

 3. data ważności aktualnych badań technicznych: 22.02.2018,

 4. data ważności ubezpieczenia: 31.12.2018,

 5. numer rejestracyjny: KIH 667U,

 6. pojemność silnika: 6842,00 cmᵌ,

 7. przebieg km: 18 605,

 8. Liczba miejsc: 6.

 

 

Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

Określenie przetargu:

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w pokoju Nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.

 2. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

 3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ernest Kumek tel. 041 271 13 40 wew. 217.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży na konto nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski/o Starachowice z adnotacją „wadium na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244”, w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

 6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał do zawarcia umowy.

 7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.

 9. Podpisanie umowy kupna- sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu z jednoczesnym wydaniem przedmiotu przetargu.

 10. Wszelkich informacji o samochodzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brody pod numerem telefonu 041 271 13 40 wew. 217

 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: wtorek, 13 lutego 2018 15:24
Poprawiony: wtorek, 13 lutego 2018 15:29