Rozeznanie Rynku - Wykonanie tablicy pamiątkowej PDF Drukuj Email

 logo2

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie tablicy pamiątkowej ramach promocji projektu: pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach wys. 80 cm; szer. 120 cm projektu oraz 2 szt. plakatów o wymiarach 297 x 420 mm wykonanych na folii samoprzylepnej. Tablice muszą być wykonane na podkładach z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna - folia odblaskowa II generacji  biała) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat.

Zakres zamówienia obejmuje:              

-       wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej oraz plakatów wg poniższych zaleceń zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,

-       wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych oraz plakatów - po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-       dostawę tablic i plakatów do siedziby Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

 

 

Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

 1. 1.nazwę beneficjenta,
 2. 2.tytuł projektu,
 3. 3.cel projektu,
 4. 4.zestawienie znaków graficznych znaki FE i UE oraz herb województwa
 5. 5.adres portalu www.mapadotacji.gov.pl


 

Plakat musi zawierać:

 1. 1.nazwę beneficjenta,
 2. 2.tytuł projektu,
 3. 3.cel projektu,
 4. 4.wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
 5. 5.zestawienie logo, znaki FE i UE oraz herb województwa
 6. 6.adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie: 14 dni od daty zawarcia umowy

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2017 r., pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody . Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na Wykonanie tablicy pamiątkowej

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. a)Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 2. b)Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. c)Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 4. d)Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofertyzawarcia umowy z wybranym oferentem.
 5. e)Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217          e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Brody, dnia 10.07.2017r.

 Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ogłoszenie tablica pamiątkowa.pdf)Ogłoszenie tablica pamiątkowa.pdfOgłoszenie3840 Kb12.07.2017 13:31
Pobierz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdfOgłoszenie o wyborze wykonawcy1161 Kb26.07.2017 12:27

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 12 lipca 2017 13:04
Poprawiony: środa, 26 lipca 2017 12:28