Przetarg: "Remont drogi w miejscowości Ruda ul. Krótka” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Remont drogi w miejscowości Ruda ul. Krótka”

 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej o dł. 270 mb poprzez m.in.:

-       profilowanie i zagęszczenie podłoża

-       Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie

-       wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca i ścieralna na długości 85mb

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 22.06.2017r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 11 sierpnia 2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

 Marzena Bernat

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór druku oferty15 Kb08.06.2017 14:29
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy47 Kb08.06.2017 14:30
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar robót192 Kb08.06.2017 14:30
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar robót46 Kb08.06.2017 14:31
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfzawiadomienie o wyborze oferty864 Kb12.07.2017 13:18

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 08 czerwca 2017 14:27
Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 14:31