ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik" PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik"

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 jako sieć napowietrzno – kablowa na działkach nr 134, 135 w miejscowości Rudnik gm. Brody.
Zakres prac do wykonania:
- budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 - 268m

- budowa stanowiska oświetleniowego na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 250W - 6kpl.

- budowa linii kablowej oświetleniowej typu YAKXs 4x25mm2 - 54m

- budowa stanowiska oświetleniowego na słupie stalowym wraz z oprawą oświetleniową 250W - 1 kpl.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.
Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.
Oferty należy składać do 28.03.2017r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2017r o godz. 1000.
Zakończenie realizacji zamówienia – 31.05.2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb17.03.2017 13:33
Pobierz ten plik (specyfikacja.doc)specyfikacja.docSpecyfikacja techniczna113 Kb17.03.2017 13:33
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy34 Kb17.03.2017 13:34
Pobierz ten plik (projekt.pdf)projekt.pdfProjekt - część opisowa281 Kb17.03.2017 13:34
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfRudnik przedmiar51 Kb17.03.2017 13:35
Pobierz ten plik (Rys E01.pdf)Rys E01.pdfRys E01944 Kb17.03.2017 13:36
Pobierz ten plik (Rys E02.pdf)Rys E02.pdfRys E02149 Kb17.03.2017 13:37
Pobierz ten plik (Rys E03.pdf)Rys E03.pdfRys E03128 Kb17.03.2017 13:37

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 17 marca 2017 13:29
Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 13:38