ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Leśna” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Leśna"

 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej o dł. 334 mb poprzez m.in.:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Oferty należy składać do 23.03.2017r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017r o godz. 1000.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.
Zakończenie realizacji zamówienia – 14 kwietnia 2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb15.03.2017 10:08
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy.xls25 Kb15.03.2017 10:08

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 15 marca 2017 10:05