Rozeznanie rynku dot. budowy pomostu PDF Drukuj Email

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje sporządzenie projektu budowlanego pomostu (uproszczonego) składającego się z dwóch części stałej posadowionej na palach oraz części pływającej połączonej z częścią stałą trapem i wykonanie pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda, gmina Brody. Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu o długości do 25 metrów nad „Zalewem Brodzkim” zlokalizowanym na rzece Kamiennej (okolice Gimnazjum Publicznego w Rudzie). Konstrukcja zostanie wykonana w technologii mieszanej (pale i atestowane elementy pływające, pokład pomostu wykonany z desek o grubości 5 cm).

Oferta na wykonanie pomostu powinna obejmować wycenę dwóch wariantów:

I wariant

 1. konstrukcja nośna pomostu wykonana z elementów stalowych cynkowanych ogniowo,
 2. pomost stały o wymiarach 8,00 m x 13,5 m, (posadowiony na palach),
 3. trap zejściowy o wymiarach 4,00 m x 5,00 m,
 4. pomost pływający o wymiarach od 3,60 m do 4,50 m x 10,00 m,
 5. pomost cumowany prowadnicami rolkowymi do 2 szt. stalowych rur cynkowanych ogniowo wbitych w dno,
 6. długość całkowita – max. 23,00 mb,
 7. powierzchnia do 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),
 8. drewniany pokład pomostu należy wykonać z drewna ryflowanego odpornego na wilgoć,
 9. pomost pływający wyposażony w półkę obniżającą dla małych jednostek pływających,
 10. część przybrzeżną pomostu (stałą) należy wyposażyć w barierki drewniane,
 11. pomost pływający należy wyposażyć w uszy cumownicze i drabinkę umożliwiającą zejście do wody ze stali ocynkowanej, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

II wariant

 1. konstrukcja nośna pomostu wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo,
 2. pomost stały o wymiarach 8,00 m x 13,5 m, (posadowiony na palach),
 3. trap zejściowy o wymiarach 4,00 m x 5,00 m,
 4. pomost pływający o wymiarach od 3,60 m do 4,50 m x 10,00 m,
 5. pomost cumowany prowadnicami rolkowymi do 2 szt. stalowych rur cynkowanych ogniowo wbitych w dno,
 6. długość całkowita – max 23,00 mb,
 7. powierzchnia do 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),
 8. drewniany pokład pomostu należy wykonać z drewna ryflowanego odpornego na wilgoć,
 9. pomost pływający wyposażony w półkę obniżającą dla małych jednostek pływających,
 10. część przybrzeżną pomostu (stałą) należy wyposażyć w barierki drewniane,
 11. pomost pływający należy wyposażyć w uszy cumownicze i drabinkę umożliwiającą zejście do wody ze stali ocynkowanej, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie do 15 czerwca 2017r.

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2017 r., pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody . Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda”

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofertyzawarcia umowy z wybranym oferentem.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217          e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Brody, dnia 01.03.2017r.

 Marzena Bernat

Wójt Gminy Brody

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docZałącznik nr 136 Kb02.03.2017 14:10
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2.docZałącznik nr 2491 Kb02.03.2017 14:10
Pobierz ten plik (Obwieszczenie rozeznanie rynku.pdf)Obwieszczenie rozeznanie rynku.pdfObwieszczenie 79 Kb02.03.2017 14:29
Pobierz ten plik (Ogłoszenie 2017-03-28.pdf)Ogłoszenie 2017-03-28.pdfOgłoszenie o wyborze753 Kb28.03.2017 12:49

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 02 marca 2017 13:55
Poprawiony: wtorek, 28 marca 2017 12:50