Rozeznanie rynku dot. wykonania pomostu (molo) PDF Drukuj Email

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego (uproszczonego) oraz pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda, gmina Brody. Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu o długości do 25 metrów nad „Zalewem Brodzkim” zlokalizowanym na rzece Kamiennej (okolice Gimnazjum Publicznego w Rudzie). Konstrukcja zostanie wykonana w technologii mieszanej (pale i atestowane elementy pływające, pokład pomostu wykonany z desek o grubości 5 cm).

Założenia do projektu budowy pomostu:

-        długość całkowita – ok. 23,00 mb,

-        szerokość: od ok.. 3,00 mb do 15,00 mb,

-        powierzchnia 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),

-        propozycja wykonania zejścia do pomostu,

-        propozycja materiału stanowiącego konstrukcję nośną pomostu,

-        drewniany pokład pomostu należy wskazać propozycję drewna odpornego na wilgoć,

-        część przybrzeżną pomostu należy wyposażyć w barierki,

-        pomost należy wyposażyć w „uszy cumownicze”, drabinki umożliwiające zejście do wody, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie do 15 maja 2017r.

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2017 r., pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda”

Adresy do doręczeń w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
  2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Brody, dnia 27.01.2017r.

 

 

 Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docZałącznik nr 133 Kb08.02.2017 09:11
Pobierz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 1905 Kb08.02.2017 09:16
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2.docZałącznik nr 233 Kb08.02.2017 09:19
Pobierz ten plik (Unieważnienie postępowania.pdf)Unieważnienie postępowania.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania237 Kb21.02.2017 16:11

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 08 lutego 2017 08:59
Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 16:12