Zaproszenie do składania ofert. PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

 

Zamówienie podzielone na dwie części:

 

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Brody w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału
z nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac). 

 

Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości :

  •  remont nawierzchni przy głębokości ubytku średnio 4cm – 350 m2

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

2. Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów.

  •   przewidywana ilość – 200 m2  

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 14.02.2017r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu wiosennego w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakres robót na poszczególnych drogach będzie ustalany sukcesywnie w miarę postępu robót.

Zakończenie realizacji całości zamówienia – 30 listopada 2017 r.

  1. remont wiosenny   - przewidywany termin zakończenia - 15 maja 2017r.
  2. remonty bieżące - do 30 listopada 2017r. – sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzor_oferty.doc)wzor_oferty.docWzór oferty.32 Kb31.01.2017 10:40
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docTreść ogłoszenia100 Kb31.01.2017 10:41
Pobierz ten plik (specyfikacje_techniczne.doc)specyfikacje_techniczne.docSpecyfikacje techniczne.106 Kb31.01.2017 10:41

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 31 stycznia 2017 10:32