Zarządzenia
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2013
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2013 Pliki: 196
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 147/2013

ZARZĄDZENIE Nr 147/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Brody na 2013 rok po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
457.53 KB
310
ZARZĄDZENIE Nr 146/2013

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
48.72 KB
316
ZARZĄDZENIE Nr 173/2013

ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Brody na 2013r po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
469.92 KB
316
ZARZĄDZENIE Nr 174/2013

ZARZĄDZENIE Nr 174/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
16.67 KB
316
ZARZĄDZENIE Nr 58/2013

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
548.07 KB
317
ZARZĄDZENIE Nr 164/2013

ZARZĄDZENIE Nr 164/2013 w sprawie: Ustanowienia dnia 27.12.13r. dniem wolnym od pracy w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
10.57 KB
317
ZARZĄDZENIE Nr 165/2013

ZARZĄDZENIE Nr 165/2013 w sprawie: Realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej - przyznanie zasiłku celowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.92 KB
317
ZARZĄDZENIE Nr 158/2013

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 w sprawie: Udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
119.31 KB
318
ZARZĄDZENIE Nr 144/2013

ZARZĄDZENIE Nr 144/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Brody na 2013 rok po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
886.42 KB
322
ZARZĄDZENIE Nr 153/2013

ZARZĄDZENIE Nr 153/2013 w sprawie: Nieodpłatnego przekazania zmywarki Elektrołux dla CKiAL w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.91 KB
322
ZARZĄDZENIE Nr 59/2013

ZARZĄDZENIE Nr 59/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zmianach na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
62.15 KB
323
Zarządzenie Nr 126/2013

Zarządzenie Nr 126/2013 Wójta Gminy Brody Z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
49.62 KB
324
ZARZĄDZENIE Nr 167/2013

ZARZĄDZENIE Nr 167/2013 w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
82.74 KB
324
Zarządzenie Nr 115/1/2013

Zarządzenie Nr 115/1/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
99.77 KB
324
ZARZĄDZENIE Nr 56/2013

ZARZĄDZENIE Nr 56/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
15.56 KB
325
ZARZĄDZENIE Nr 60/2013

ZARZĄDZENIE Nr 60/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
541.37 KB
325
ZARZĄDZENIE NR 103/2013

ZARZĄDZENIE NR 103/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
12.44 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 169/2013

ZARZĄDZENIE Nr 169/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
14.33 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 96/2013

ZARZĄDZENIE Nr 96/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
256.16 KB
327
ZARZĄDZENIE Nr 137/2013

ZARZĄDZENIE Nr 137/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
15.14 KB
327
ZARZĄDZENIE Nr 142/2013

ZARZĄDZENIE Nr 142/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
345.05 KB
327
ZARZĄDZENIE Nr 189/2013

ZARZĄDZENIE Nr 189/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont w Urzędzie Gminy w Brodach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 lutego 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-18
30.7 KB
327
Zarządzenie Nr 143/2013

Zarządzenie Nr 143 WÓJTA GMINY W BRODY z dnia 22.10.2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży samochodu osobowego marki ZUK A 06 o numerze rejestracyjnym KII 1622

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
113.29 KB
328
ZARZĄDZENIE Nr 150/2013

ZARZĄDZENIE Nr 150/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
68.71 KB
328
ZARZĄDZENIE Nr 154/2013

ZARZĄDZENIE Nr 154/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 86/1/2009 Wójta Gminy w Brodach w spr. Stosowania symboli dokumentów księgowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.52 KB
328
ZARZĄDZENIE Nr 51/2013

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 27/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
23.04 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 101/2013

ZARZĄDZENIE Nr 101/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
14.44 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 66/2013

ZARZĄDZENIE Nr 66/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
18.21 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 69/2013

ZARZĄDZENIE Nr 69/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
241.31 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 109/2013

ZARZĄDZENIE Nr 109/2013 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
17.44 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 159/2013

ZARZĄDZENIE Nr 159/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Brody na 2013 rok po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
451.14 KB
330
Zarządzenie Nr 97/2013

Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody z dwóch kontenerów 1100 1 oraz z miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy Brody w 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
41.73 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 149/2013

ZARZĄDZENIE Nr 149/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG na 2013r po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
313.03 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 185/2013

ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych (gotówki), depozytów znajdujących się w kasie UG.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.82 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 188/2013

ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 86/1/2009 z dnia 26 czerwca 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-18
10.64 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 48/1/2013

ZARZĄDZENIE Nr 48/1/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
26.41 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 95/2013

ZARZĄDZENIE Nr 95/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
126.97 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 116/2013

ZARZĄDZENIE Nr 116/2013  WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
380.32 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 148/2013

ZARZĄDZENIE Nr 148/2013 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni podczas jego
nieobecności.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.67 KB
332
Zarządzenie Nr 140/1/2013

Zarządzenie Nr 140/1/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 15 października 2013r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach III otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
103.66 KB
332
Zarządzenie Nr 54/2013

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 5 kwietnia 2013 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
13 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 117/2013

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
112.13 KB
333
ZARZĄDZENIE NR 121/2013

ZARZĄDZENIE NR 121/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 września 2013r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
21.18 KB
333
Zarządzenie Nr 136/2013

Zarządzenie Nr 136/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2013 w sprawie określenia normy zużycia paliwa dla samochodu VOLKSWAGEN T5 KOMBI Nr rej. TST 40YU, będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
13.44 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 156/2013

ZARZĄDZENIE Nr 156/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r., po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
453.23 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 163/2013

ZARZĄDZENIE Nr 163/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
115.74 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 187/2013

ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 w sprawie: wykazu stosowanych symboli dzienników częściowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-18
11.83 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 47/2013

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
308 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 67/2013

ZARZĄDZENIE Nr 67/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
207.23 KB
334
Zarządzenie Nr 139/2013

Zarządzenie Nr 139/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 3 października 2013 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
14.33 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 166/2013

ZARZĄDZENIE Nr 166/2013 w sprawie: Powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
16.59 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 190/2013

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 w sprawie: powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2014 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-18
27.29 KB
334
ZARZĄDZENIE NR 19/2013

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
23.23 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 134/2013

ZARZĄDZENIE Nr 134/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-12-13
130.81 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 165/1/2013

ZARZĄDZENIE Nr 165/1/2013 w sprawie: Likwidacji wyposażenia w użytkowaniu i zużytego sprzętu elektronicznego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.97 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 168/2013

ZARZĄDZENIE Nr 168/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów droga porównania ksiąg rachunkowych w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
14.04 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 182/2013

ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
22.75 KB
335
ZARZĄDZENIE NR 43/2013

ZARZĄDZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
85.24 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 53/2013

ZARZĄDZENIE Nr 53/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 25/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
22.08 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 44/2013

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
234.96 KB
337
ZARZĄDZENIE Nr 77/2013

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 24/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
23.43 KB
337
ZARZĄDZENIE 93/2013

ZARZĄDZENIE 93/2013 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
109.52 KB
337
Zarządzenie Nr 100/2013

Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 19 lipca 2013 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
15.73 KB
337
ZARZĄDZENIE Nr 115/2013

ZARZĄDZENIE Nr 115/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 11 otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
106.92 KB
337
ZARZĄDZENIE Nr 180/2013

ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 w sprawie: Zasad przekazywania środków finansowych z budżetu gminy dla gminnych jednostek budżetowych na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
17.93 KB
337
ZARZĄDZENIE Nr 49/2013

ZARZĄDZENIE Nr 49/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży środków trwałych maszyn i urządzeń.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
13.72 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 50 /2013

ZARZĄDZENIE Nr 50 /2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 24/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
21.88 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 74/2013

ZARZĄDZENIE Nr 74/2013 WÓJT GMINY W BRODACH z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 25/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
22.7 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 104/2013

ZARZĄDZENIE Nr 104/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podłączeń do kanalizacji.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
15.7 KB
338
ZARZĄDZENIE NR 113/2013

ZARZĄDZENIE NR 113/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
635.07 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 151/2013

ZARZĄDZENIE Nr 151/2013 w sprawie: wstalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
400.63 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 179/2013

ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 w sprawie: Zatwierdzenie planu finansowego dla UG na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
438.94 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 62/2013

ZARZĄDZENIE Nr 62/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
4.27 MB
339
ZARZĄDZENIE Nr 78/2013

ZARZĄDZENIE Nr 78/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 28/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
28.86 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 140/2013

ZARZĄDZENIE Nr 140/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu III otwartego konkursu olert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
108.89 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013

ZARZĄDZENIE Nr 162/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Brody na 2013 r po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
321.09 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 183/2013

ZARZĄDZENIE Nr 183/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu profilaktyki Alkoholowej na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
33.29 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 13/2013

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
122.33 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 86/2013

ZARZĄDZENIE Nr 86/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
213.17 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 89/2013

ZARZĄDZENIE Nr 89/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
252.74 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 120/2013

ZARZĄDZENIE Nr 120/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
16.68 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 145/2013

ZARZĄDZENIE Nr 145/2013 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Alkoholowego na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
138.44 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 172/2013

ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 w sprawie: Rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla UG Brody na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
42.66 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 73/2013

ZARZĄDZENIE Nr 73/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
52.47 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 76/2013

ZARZĄDZENIE Nr 76/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 27/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
23.67 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 88/2013

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
95.11 KB
341
ZARZĄDZENIE NR 105/2013

ZARZĄDZENIE NR 105/2013 WÓJTA GMINY BRODY - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia    22.07.2013 roku w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
54.66 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 133/2013

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 września 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Adamowie, Szkoły Podstawowej w Dziurowe i Publicznego Gimnazjum w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-12-13
24.41 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 135/2013

ZARZĄDZENIE Nr 135/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-12-13
387.7 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 176/2013

ZARZĄDZENIE Nr 176/2013 w sprawie: Zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
21.09 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 178/2013

ZARZĄDZENIE Nr 178/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
85.36 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 14/1/2013

ZARZĄDZENIE Nr 14/1/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
21.8 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 48/2013

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
23.67 KB
342
Zarządzenie Nr 130/2013

Zarządzenie Nr 130/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
23.56 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 161/2013

ZARZĄDZENIE Nr 161/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach- prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
16.38 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 171/2013

ZARZĄDZENIE Nr 171/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami w UG Body.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
14.37 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 181/2013

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu dochodów i wydatków - prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
12.51 KB
342
Zarządzenie Nr 84/2013

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2013 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
15.2 KB
343
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013

ZARZĄDZENIE Nr 94/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
13.98 KB
343
ZARZĄDZENIE NR 70/2013

ZARZĄDZENIE NR 70/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
33.53 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 75/2013

ZARZĄDZENIE Nr 75/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 26/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
23.65 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 10/2013

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
16.06 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 52/2013

ZARZĄDZENIE Nr 52/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 26/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
22.55 KB
345
Zarządzenie Nr 68/2013

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie: upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, Panią Katarzynę Choroś- Bugaj do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyzji.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
14.31 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 102/2013

ZARZĄDZENIE Nr 102/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
213.66 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 108/2013


ZARZĄDZENIE Nr 108/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
638.25 KB
345
Zarządzenie Nr 33/2013

Zarządzenie Nr 33/2013 WÓJT GMINY Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
642.35 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 45/2013

ZARZĄDZENIE Nr 45/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
460.9 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 57/2013

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
487.46 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 141/2013

ZARZĄDZENIE Nr 141/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
117.71 KB
346
Zarządzenie Nr 129/2013

Zarządzenie Nr 129/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 25 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
11.47 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 26/2013

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
53.97 KB
347
ZARZĄDZENIE Nr 37/2013

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
700.63 KB
347
ZARZĄDZENIE Nr 114/12013

ZARZĄDZENIE Nr 114/12013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
255.74 KB
347
ZARZĄDZENIE NR 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 90/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
88.49 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 107/2013

ZARZĄDZENIE Nr 107/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
193.41 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 112/2013

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
35.81 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 170/2013

ZARZĄDZENIE Nr 170/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej droga porównani a danych ksiąg rachunkowych w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
13.57 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 124/2013

ZARZĄDZENIE Nr 124/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
17.48 KB
349
ZARZĄDZENIE Nr 79/2013

ZARZĄDZENIE Nr 79/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 29/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
29.78 KB
350
Zarządzenie Nr 81/2013

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 17.06.2013r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
14.57 KB
350
ZARZĄDZENIE Nr 91/2013

ZARZĄDZENIE Nr 91/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
250.25 KB
350
Zarządzenie Nr 83/2013

Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Brody  dnia 20 czerwca 2013 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
15.47 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 177/2013

ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 w sprawie: Określenia zasad rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej ZGK w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
38.46 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 WÓJTA

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
21.43 KB
352
ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
38.86 KB
352
ZARZĄDZENIE Nr 175/2013

ZARZĄDZENIE Nr 175/2013 w sprawie: Zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2013 po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
30.54 KB
352
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013

ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
12.1 KB
352
ZARZĄDZENIE Nr 186/2013

ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.63 KB
352
Zarządzenie Nr 132/2013

Zarządzenie Nr 132/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 30.09.2013 r. w sprawie stworzenia na obszarze Gminy Brody warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
21.14 KB
353
ZARZĄDZENIE Nr 152/2013

ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 w sprawie: czynności organizacyjnych w związku z wdrożeniem do stosowania w UG Brody instrukcji kancelaryjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
11.72 KB
353
ZARZĄDZENIE Nr 4/2013

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
28.81 KB
354
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
633.35 KB
354
Zarządzenie Nr 15/2013

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
19.73 KB
355
ZARZĄDZENIE Nr 21/2013

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
442.27 KB
355
ZARZĄDZENIE Nr 12/2013

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
19.31 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 118/2013

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 września 2013r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zadania pn. przedłużenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Radomska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
41.54 KB
357
ZARZĄDZENIE Nr 55/2013

ZARZĄDZENIE Nr 55/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za udostępnianie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
17.09 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 155/2013

ZARZĄDZENIE Nr 155/2013 w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
73.86 KB
358
ZARZĄDZENIE NR 18/2013

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 stycznia 2013 roku. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
16.61 KB
359
Zarządzenie Nr 23/2013

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Brody Z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do złomowania urządzeń i maszyn oraz pozbycia się wapna znajdujących się na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
47.97 KB
359
Zarządzenie Nr 128/2013

Zarządzenie Nr 128/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 25 września 2013r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
167.86 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 14/2/2013

ZARZĄDZENIE Nr 14/2/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
436.36 KB
360
ZARZĄDZENIE Nr 6/2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
16.3 KB
361
ZARZĄDZENIE Nr 87/2013

ZARZĄDZENIE Nr 87/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
547.14 KB
361
ZARZĄDZENIE Nr 9/2013

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym ura?du Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
415.7 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 27/2013

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
55.06 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 63/2013

ZARZĄDZENIE Nr 63/2013 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 02 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
1.2 MB
362
Zarządzenie Nr 32/2013

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Brody w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
348.61 KB
363
ZARZĄDZENIE Nr 36/2013

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
4.12 MB
365
ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
52.18 KB
366
ZARZĄDZENIE Nr 157/2013

ZARZĄDZENIE Nr 157/2013 w sprawie: Powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
14.16 KB
367
Zarządzenie Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wykonywania czynności merytorycznych i finansowo-księgowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
13.8 KB
368
ZARZĄDZENIE Nr 14/2013

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
746.41 KB
368
ZARZĄDZENIE NR 20/2013

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
51.67 KB
368
ZARZĄDZENIE Nr 2/2013

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
29.63 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 35/2013

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zmianach na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
87.54 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 127/2013

ZARZĄDZENIE Nr 127/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
577.38 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 24/2013

ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
53.05 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 131/2013

ZARZĄDZENIE Nr 131/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
561.27 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 61/2013

ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
93.66 KB
372
Zarządzenie Nr 16/2013

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. podatków i opłat lokalnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
25.77 KB
374
ZARZĄDZENIE Nr 22/2013

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
62 KB
374
Zarządzenie Nr 71/2013

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27 maja 2013 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia z terenu gminy Brody na realizację na terenie gminy Brody zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
23.73 KB
374
ZARZADZENIE Nr 125/2013

ZARZADZENIE Nr 125/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
53.83 KB
374
ZARZĄDZENIE Nr 160/2013

ZARZĄDZENIE Nr 160/2013 w sprawie: Powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów z dwóch kontenerów w 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
24.29 KB
374
Zarządzenie Nr 106/2013

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
96.99 KB
376
ZARZĄDZENIE NR 7/2013

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie terminów odprowadzania dochodów pobieranych na rzecz budżetu gminy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
14.95 KB
377
ZARZĄDZENIE Nr 119/2013

ZARZĄDZENIE Nr 119/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
336.39 KB
377
Zarządzenie Nr 17/2013

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
28.79 KB
379
ZARZĄDZENIE Nr 138/2013

ZARZĄDZENIE Nr 138/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2013 po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-12-13
39.87 KB
380
Zarządzenie Nr 98/2013

Zarządzenie Nr 98/2013 w Brodach Wójta Gminy w Brodach z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubienia, Krynki i Brody" realizowanej w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
238.96 KB
381
ZARZĄDZENIE Nr 11/2013

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
277.38 KB
383
ZARZĄDZENIE Nr 92/2013

ZARZĄDZENIE Nr 92/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
395.05 KB
385
Zarządzenie Nr 64/2013

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
98.94 KB
386
ZARZĄDZENIE Nr 40/2013

ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
84.69 KB
391
Zarządzenie Nr 99/2013

Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11 lipca 2013r w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedzibą w Krynkach" realizowanej w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
240.64 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 34/2013

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
831.23 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 5/2013

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
30.59 KB
395
Zarządzenie Nr 46

Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Brody z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody w roku 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
17.39 KB
395
ZARZĄDZENIE Nr 65/2013

ZARZĄDZENIE Nr 65/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia    06 maja 2013r w sprawie : przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
21.84 KB
399
Zarządzenie Nr 122/2013

Zarządzenie Nr 122/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 19/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
234.03 KB
399
ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
59.56 KB
400
ZARZĄDZENIE Nr 72/2013

ZARZĄDZENIE Nr 72/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
390.38 KB
406
ZARZĄDZENIE Nr 38/2013

ZARZĄDZENIE Nr 38/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów gimbusem do szkól w Gminie Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
1.18 MB
407
Zarządzenie Nr 123/2013

Zarządzenie Nr 123/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
240.93 KB
411
Zarządzenie Nr 85/2073

Zarządzenie Nr 85/2073 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
18.88 KB
427
Zarządzenie Nr 30/2013

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Brody w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
120.07 KB
429
ZARZĄDZENIE Nr 80/2013

ZARZĄDZENIE Nr 80/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia szacowania szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
26.42 KB
431
ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
29.13 KB
437
ZARZĄDZENIE Nr 29/2013

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
38.82 KB
446
Zarządzenie Nr 39/2013

Zarządzenie Nr 39/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal szkolnych i przedszkolnych będących własnością Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
85.08 KB
477
ZARZĄDZENIE NR 110/2013

ZARZĄDZENIE NR 110/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 sierpnia 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-23
41.65 KB
490
ZARZĄDZENIE NR 42/2013

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 marca 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-29
972.26 KB
539
ZARZĄDZENIE NR 31/2013

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju oraz poza granicami kraju dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-25
358.7 KB
659
Zarządzenie Nr 82/2013

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartości należności w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-22
89.91 KB
1278