Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2014
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2014 Pliki: 158
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
257.05 KB
328
ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
12.76 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 3/2014

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
62.27 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 4/2014

ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
147.47 KB
352
ZARZĄDZENIE Nr 5/2014

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
64.3 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 6/2014

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Brody w 2014 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
18.98 KB
342
Zarządzenie Nr 7/2014

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
156.31 KB
349
ZARZĄDZENIE Nr 8/2014

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
271.47 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 9/2014

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
40.98 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
263.8 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 11/2074

ZARZĄDZENIE Nr 11/2074 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
61.43 KB
357
ZARZĄDZENIE NR 12/2014

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu dwóch pomp głębinowych do pompowania ścieków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
18.06 KB
335
ZARZĄDZENIE NR 13/2014

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
17.99 KB
313
Zarządzenie Nr 14/2014

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
137.32 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
29.74 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
33.37 KB
367
ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
374.91 KB
310
ZARZĄDZENIE Nr 18/2014

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
280.14 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 19/2014

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
22.53 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
65.05 KB
325
ZARZĄDZENIE Nr 21/2014

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
162.62 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 22/2014

ZARZĄDZENIE Nr 22/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
434.78 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 marca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
8.37 KB
349
ZARZĄDZENIE Nr 24/2014

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
266.33 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014

ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
19.06 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
14.3 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 27/2014

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
11.81 KB
334
ZARZĄDZĘNIE Nr 28/2014

ZARZĄDZĘNIE Nr 28/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
104.95 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 29/2014

ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
417.56 KB
326
Zarządzenie Nr 30/2014

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody w roku 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
10.57 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
133.79 KB
316
ZARZĄDZENIE Nr 32/2014

ZARZĄDZENIE Nr 32/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
457.29 KB
325
ZARZĄDZENIE Nr 32/1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 32/1/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
12.4 KB
324
ZARZĄDZENIE Nr 32/2/2014

ZARZĄDZENIE Nr 32/2/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
20.91 KB
321
ZARZĄDZENIE Nr 33/2014

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
96.9 KB
335
Zarządzenie Nr 34/2014

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
37.6 KB
477
ZARZĄDZENIE NR 35/2014

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie pracy zespołów roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w Gminie Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
13.13 KB
314
ZARZĄDZENIE NR 36/2014

ZARZĄDZENIE NR 36/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
13.2 KB
333
ZARZĄDZENIE Nr 37/2014

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
64.91 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014

ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
446.47 KB
316
Zarządzenie Nr 39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
12.93 KB
322
ZARZĄDZENIE NR 40/2014

ZARZĄDZENIE NR 40/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia dnia 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
10.33 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 41/2014

ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy W Brodach . na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
394.74 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 42/2014

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
397.63 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 43/2014

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
18.4 KB
307
ZARZĄDZENIE Nr 44/2014

ZARZĄDZENIE Nr 44/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2014 po zamianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
28.23 KB
332
Zarządzenie Nr 45/2014

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2014 roku w spawie wprowadzenia regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
35.53 KB
350
Zarządzenie Nr 45/1/2014

Zarządzenie Nr 45/1/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczących sprawienia pogrzebu Pana Józefa Plewy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
17.86 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 46/2014

ZARZĄDZENIE Nr 46/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
69.2 KB
328
ZARZĄDZENIE Nr 47/2014

ZARZĄDZENIE Nr 47/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
162.53 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 48/2014

ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
13.26 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 49/2014

ZARZĄDZENIE Nr 49/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
406.91 KB
315
ZARZĄDZENIE NR 50/2014

ZARZĄDZENIE NR 50/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
10.51 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 2/A/2014

ZARZĄDZENIE NR 2/A Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-21
0 B
405
ZARZĄDZENIE Nr 51/2014

ZARZĄDZENIE Nr 51/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH  z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
320.51 KB
315
ZARZĄDZENIE Nr 52/2014

ZARZĄDZENIE Nr 52/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
136.12 KB
321
ZARZĄDZENIE Nr 52/1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 52/1 /2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
19.73 KB
329
Zarządzenie Nr 53/2014

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03 lipca 2014 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia z terenu gminy Brody na realizację na terenie gminy Brody zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
22.55 KB
323
ZARZĄDZENIE Nr 54/2014

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
17.77 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 55/2014

ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.07.2014 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
19.71 KB
361
Zarządzenie Nr 56/2014

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lipca 2014 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
15.66 KB
336
Zarządzenie Nr 57/2014

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczących przyznania zasiłku celowego dla Pani Renaty D

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
12.15 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 58/2014

ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
127.37 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 59/2014

ZARZĄDZENIE Nr 59/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-10
556.48 KB
312
ZARZĄDZENIE NR 60/2014

ZARZĄDZENIE NR 60/2014 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 01.08.2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
16.6 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 61/2014

ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
18.82 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 61/1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 61/1/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
346.77 KB
314
ZARZĄDZENIE Nr 62/2014

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
75.61 KB
331
ZARZĄDZENIE NR 63/2014

ZARZĄDZENIE NR 63/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
14.22 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 64/2014

ZARZĄDZENIE Nr 64/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
94.65 KB
323
ZARZĄDZENIE Nr 65/2014

ZARZĄDZENIE Nr 65/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
554.87 KB
335
Zarządzenie Nr 66/2014

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
46.84 KB
534
Zarządzenie Nr 67/2014

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 21.08.2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeglądu i oceny stanu rowów odwadniających na terenie gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
16.49 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 68/2014

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
102.09 KB
330
Zarządzenie nr 69/2014

Zarządzenie nr 69/2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-10
596.41 KB
320
ZARZĄDZENIE Nr 70/2014

ZARZĄDZENIE Nr 70/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-10
419.48 KB
315
ZARZĄDZENIE Nr 71/2014

ZARZĄDZENIE Nr 71/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 01 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-10
166.66 KB
325
ZARZĄDZENIE NR 72/ 2014

ZARZĄDZENIE NR 72/ 2014 WÓJTA GMINY BRODY z DNIA 01 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-10
31.5 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 72/1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 72/1/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01.09.2014 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Krynkach przy ul. Szkolnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-10
17.32 KB
358
ZARZĄDZENIE NR 73/2014

ZARZĄDZENIE NR 73/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 03.09.2014 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-10
54.47 KB
335
ZARZĄDZENIE NR 74/2014

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 września 2014r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na rok 2015.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
17.85 KB
328
Zarządzenie Nr 75/2014

Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10 września 2014 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy oczku wodnym w Brodach" realizowanej w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
162.04 KB
345
ZARZĄDZENIE NR 76/2014

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BRODY NR. 76/2014 Z DNIA 12 września 2014 ROKU. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej uprawnionym pracownikom gminnych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
45.68 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 77/2014

ZARZĄDZENIE Nr 77/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
126.81 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 78 /2014

ZARZĄDZENIE Nr 78 /2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
224.96 KB
337
ZARZADZENIE NR 79/2014

ZARZADZENIE NR 79/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
42.04 KB
380
Zarządzenie Nr 80/2014

Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 17 września 2014 roku w sprawie realizacji zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego przyznania zasiłku celowego dla Pana Józefa J

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-14
13.03 KB
313
ZARZĄDZENIE NR 81 /2014

ZARZĄDZENIE NR 81 /2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu ultradźwiękowego przetwornika poziomu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-22
31.21 KB
332
Zarządzenie Nr 82/2014

Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 września 2014 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia z terenu gminy Brody na realizację na terenie gminy Brody zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-22
20.15 KB
360
ZARZĄDZENIE Nr 83/2014

ZARZĄDZENIE Nr 83/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-28
37.22 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 84/2014

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-28
383.76 KB
337
ZARZĄDZENIE Nr 85/2014

ZARZĄDZENIE Nr 85/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-28
23.18 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 86/2014

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-29
555.46 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 87/2014

ZARZĄDZENIE Nr 87/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-29
676.64 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 88/2014

ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-29
152.5 KB
323
ZARZĄDZENIE Nr 89/2014

ZARZĄDZENIE Nr 89/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-29
21.65 KB
349
ZARZĄDZENIE Nr 90/2014

ZARZĄDZENIE Nr 90/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
409.33 KB
343
ZARZĄDZENIE Nr 91/2014

ZARZĄDZENIE Nr 91/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
25.99 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 92/2014

ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2014 po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
41.44 KB
342
ZARZĄDZENIE NR 93/14

ZARZĄDZENIE NR 93/14 Kierownika Urzędu Gminy Brody z dnia 02.10.2014r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
138.22 KB
357
ZARZADZENIE NR 94/2014

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
431.95 KB
326
ZARZADZENIE NR 94/1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 94/1/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
34.68 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 94/2/2014

ZARZĄDZENIE Nr 94/2 /2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 października 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
59.21 KB
319
ZARZĄDZENIE Nr 95/2014

ZARZĄDZENIE Nr 95/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
107.2 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 96/2014

ZARZĄDZENIE Nr 96/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-30
161.21 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 97/2014

ZARZĄDZENIE Nr 97/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
678.25 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 98/2014

ZARZĄDZENIE Nr 98/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
576.77 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 99/2014

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
31.6 KB
326
ZARZADZENIE NR 100/2014

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 październik 2014 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach" realizowanej w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
174.94 KB
347
ZARZADZENIE NR 101/2014

ZARZĄDZENIE Nr 101/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
755.25 KB
352
ZARZADZENIE NR 102/2014

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
240.81 KB
323
Zarządzenie Nr 103/2014

Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 3 listopada 2014 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
16.76 KB
342
Zarządzenie Nr 104/2014

Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 3 listopada 2014 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
16.3 KB
328
Zarządzenie Nr 105/2014

Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 3 listopada 2014 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
14.87 KB
316
ZARZĄDZENIE NR 108/2014

ZARZĄDZENIE NR 108/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 86/1/2009 Wójta Gminy w Brodach w sprawie stosowanych symboli dokumentów księgowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
16.56 KB
348
ZARZĄDZENIE NR 106/2014

ZARZĄDZENIE NR 106/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2015 - 2020.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
410.02 KB
350
ZARZĄDZENIE NR 107/2014

ZARZĄDZENIE NR 107/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
1.37 MB
343
ZARZĄDZENIE Nr 109/2014

ZARZĄDZENIE Nr 109/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 187/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu stosowanych symboli dzienników częściowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
16.12 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 110/2014

ZARZĄDZENIE Nr 110/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
149.89 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 111/2014

ZARZĄDZENIE Nr 111/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-12
241.42 KB
324
ZARZĄDZENIE Nr 112/2014

ZARZĄDZENIE Nr 112/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-20
152.14 KB
310
ZARZĄDZENIE NR 113/2014

ZARZĄDZENIE NR 113/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-20
164.71 KB
361
ZARZĄDZENIE NR 114/2014

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 WÓJTA GMINY W BRODAC H z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 176/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2014.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-20
15.07 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 115/2014

ZARZĄDZENIE Nr 115/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-25
449.9 KB
342
ZARZĄDZENIE NR 116/ 2014

ZARZĄDZENIE NR 116/ 2014 Wójta Gminy Brody w Brodach z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-25
21.56 KB
361
ZARZĄDZENIE Nr 117/2014

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-26
153.5 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 118/2014

ZARZĄDZENIE Nr 118/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-26
695.62 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 119/2014

ZARZĄDZENIE Nr 119/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-28
399.38 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 120/2014

ZARZĄDZENIE Nr 120/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-28
23.77 KB
346
Zarządzenie Nr 121/2014

Zarządzenie Nr 121/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011r. w sprawie zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-28
62.78 KB
366
ZARZĄDZENIE Nr 122/2014

ZARZĄDZENIE Nr 122/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-28
395.05 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 123/2014

ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-28
22.09 KB
375
Zarządzenie Nr 124/2014

Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-28
18.14 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 124/1/2014

ZARZĄDZENIE Nr 124/1/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
169.26 KB
334
ZARZĄDZENIE Nr 124/2/2014

ZARZĄDZENIE Nr 124/2/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
484.06 KB
325
Zarządzenie Nr 125/2014

Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
104.66 KB
397
ZARZĄDZENIE NR 126/2014

ZARZĄDZENIE NR 126/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
23.31 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 127/2014

ZARZĄDZENIE Nr 127/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
615.92 KB
353
ZARZĄDZENIE NR 129/2014

ZARZĄDZENIE NR 129/2014 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach w dniu 24 grudnia 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
16.7 KB
335
Zarządzenie Nr 130/2014

Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 16.12.2014 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-18
23.68 KB
352
Zarządzenie Nr 131/2014

Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 17.12.2014r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
255.66 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 132/2014

ZARZĄDZENIE Nr 132/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
4.32 MB
312
ZARZĄDZENIE NR 133/2014

ZARZĄDZENIE NR 133/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
4.16 MB
317
ZARZĄDZENIE Nr 134/2014

ZARZĄDZENIE Nr 134/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2014r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
9.56 MB
307
ZARZĄDZENIE Nr 135/2014

ZARZĄDZENIE Nr 135/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
464.24 KB
315
ZARZĄDZENIE Nr 136/2014

ZARZĄDZENIE Nr 136/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
457.91 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 137/2014

ZARZĄDZENIE Nr 137/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków na 2015 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
479.29 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 138/2014

ZARZĄDZENIE Nr 138/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
686.04 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 139/2014

ZARZĄDZENIE Nr 139/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
1.21 MB
328
ZARZĄDZENIE Nr 140/2014

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ora; innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
3.03 MB
330
ZARZĄDZENIE NR 141/2014

ZARZĄDZENIE NR 141/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
1.15 MB
332
ZARZĄDZENIE NR 142/2014

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
60.33 KB
319
ZARZĄDZENIE NR 143/2014

ZARZĄDZENIE NR 143/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2015 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
970.24 KB
312
ZARZADZENIE NR 144/2014

ZARZADZENIE NR 144/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
24.37 KB
332
ZARZADZENIE NR 145/2014

ZARZADZENIE NR 145/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
24.4 KB
334
ZARZADZENIE NR 146/2014

ZARZADZENIE NR 146/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
23.44 KB
325
ZARZADZENIE NR 147/2014

ZARZADZENIE NR 147/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
22.28 KB
401
ZARZADZENIE NR 148/2014

ZARZADZENIE NR 148/2014 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2015r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-22
57.5 KB
328