Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2006
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2006 Pliki: 84
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie nr 1/06

Zarządzenie nr 1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 04.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.54 KB
505
Zarządzenie nr 2/06

Zarządzenie nr 2/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.01.2006r. w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
50.59 KB
508
Zarządzenie nr 3/06

Zarządzenie nr 3/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2006r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania do użytkowania Dyrektorowi Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
20.31 KB
505
Zarządzenie nr 4/06

Zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2006r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
518.99 KB
531
Zarządzenie nr 5/06

Zarządzenie nr 5/06 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
97.25 KB
521
Zarządzenie nr 5/1/06

Zarządzenie nr 5/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.01.2006r.w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
22.58 KB
494
Zarządzenie nr 6/06

Zarządzenie nr 6/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.42 KB
499
Zarządzenie nr 7/06

Zarządzenie nr 7/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.02.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.17 KB
502
Zarządzenie nr 8/06

Zarządzenie nr 8/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.02.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
19.04 KB
488
Zarządzenie nr 9/06

Zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
20.38 KB
489
Zarządzenie nr 10/06

Zarządzenie nr 10/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2006 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
402.13 KB
519
Zarządzenie nr 11/06

Zarządzenie nr 11/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
16.69 KB
512
Zarządzenie nr 12/06

Zarządzenie nr 12/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
65.44 KB
519
Zarządzenie nr 13/06

Zarządzenie nr 13/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
393.03 KB
481
Zarządzenie nr 14/06

Zarządzenie nr 14/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.24 KB
491
Zarządzenie nr 15/06

Zarządzenie nr 15/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach narok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
45.3 KB
525
Zarządzenie nr 16/06

Zarządzenie nr 16/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
31.32 KB
519
Zarządzenie nr 17/06

Zarządzenie nr 17/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
38.47 KB
532
Zarządzenie nr 18/06

Zarządzenie nr 18/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
171.17 KB
513
Zarządzenie nr 19/06

Zarządzenie nr 19/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.3 KB
484
Zarządzenie nr 20/06

Zarządzenie nr 20/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
234.66 KB
493
Zarządzenie nr 21/06

Zarządzenie nr 21/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
28.43 KB
523
Zarządzenie nr 22/06

Zarządzenie nr 22/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiekający się o uzyskanie zezwolenia na śniadanie usług w zakresie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
69.74 KB
503
Zarządzenie nr 23/06

Zarządzenie nr 23/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie ogłoszenia konursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamowie oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
106.51 KB
520
Zarządzenie nr 24/06

Zarządzenie nr 24/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie powołania Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
9.99 KB
496
Zarządzenie nr 25/06

Zarządzenie nr 25/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
694.77 KB
477
Zarządzenie nr 26/06

Zarządzenie nr 26/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.69 KB
508
Zarządzenie nr 27/06

Zarządzenie nr 27/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
21.43 KB
483
Zarządzenie nr 27/1/06

Zarządzenie nr 27/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.04.2006r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
21.36 KB
485
Zarządzenie nr 28/06

Zarządzenie nr 28/06 Wójta Gminy Brody z dnia 11.05.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscowości Kuczów ul. Ostrowiecka 61 i 63.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
14.4 KB
500
Zarządzenie nr 29/06

Zarządzenie nr 29/06 Wójta Gminy Brody z dnia 19.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
10.52 KB
496
Zarządzenie nr 30/06

Zarządzenie nr 30/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Brody w 2006 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
211.41 KB
539
Zarządzenie nr 31/06

Zarządzenie nr 31/06 Wójta Gminy Brody z dnia 19.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
103.4 KB
480
Zarządzenie nr 32/06

Zarządzenie nr 32/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
16.81 KB
474
Zarządzenie nr 32/1/06

Zarządzenie nr 32/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.61 KB
496
Zarządzenie nr 33/06

Zarządzenie nr 33/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w dn. 12.06.2006r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.02 KB
482
Zarządzenie nr 34/06

Zarządzenie nr 34/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.28 KB
540
Zarządzenie nr 35/06

Zarządzenie nr 35/06 Wójta Gminy Brody z dnia 20.06.2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rudzie oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
110.17 KB
510
Zarządzenie nr 36/06

Zarządzenie nr 36/06 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
16.49 KB
513
Zarządzenie nr 37/06

Zarządzenie nr 37/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.42 KB
499
Zarządzenie nr 38/06

Zarządzenie nr 38/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2006r.w sprawie powołanie Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
18.41 KB
511
Zarządzenie nr 39/06

Zarządzenie nr 39/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
116.17 KB
517
Zarządzenie nr 40/06

Zarządzenie nr 40/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.62 KB
490
Zarządzenie nr 41/06

Zarządzenie nr 41/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2006r. w s prawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.6 KB
475
Zarządzenie nr 42/06

Zarządzenie nr 42/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2006r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.94 KB
491
Zarządzenie nr 43/06

Zarządzenie nr 43/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.47 KB
481
Zarządzenie nr 44/06

Zarządzenie nr 44/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.26 KB
492
Zarządzenie nr 45/06

Zarządzenie nr 45/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.06 KB
473
Zarządzenie nr 46/06

Zarządzenie nr 46/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.12 KB
516
Zarządzenie nr 47/06

Zarządzenie nr 47/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.18 KB
543
Zarządzenie nr 48/06

Zarządzenie nr 48/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.53 KB
480
Zarządzenie nr 49/06

Zarządzenie nr 49/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.25 KB
505
Zarządzenie nr 51/06

Zarządzenie nr 51/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.07.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
20.04 KB
515
Zarządzenie nr 52/06

Zarządzenie nr 52/06 Wójta Gminy Brody z dnia 02.08.2006r.w sprawie powołanie komisji d/s szacowania strat w gospodartwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
217.95 KB
493
Zarządzenie nr 53/06

Zarządzenie nr 53/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie powołania komisji w celu przejacia majątku wodno-ściekowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.29 KB
497
Zarządzenie nr 54/06

Zarządzenie nr 54/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej rzeczowych składników majatkowych znajdujacej się w SP w Adamowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
17.78 KB
459
Zarządzenie nr 55/06

Zarządzenie nr 55/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie zmian w planie finanoswym ZGK w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.44 KB
481
Zarządzenie nr 56/06

Zarządzenie nr 56/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.08.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
33.04 KB
503
Zarządzenie nr 57/06

Zarządzenie nr 57/06 Wójta Gminy Brody z dnia 05.09.2006r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresy pomocy społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
14.58 KB
495
Zarządzenie nr 57a/06

Zarządzenie nr 57a/06 Wójta Gminy Brody z dniaZarządzenie nr 57a/06 06.09.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
14.28 KB
480
Zarządzenie nr 58/06

Zarządzenie nr 58/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.09.2006r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.51 KB
482
Zarządzenie nr 59/06

Zarządzenie nr 59/06 Wójta Gminy Brody z dnia 20.09.2006r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.9 KB
495
Zarządzenie nr 60/06

Zarządzenie nr 60/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
72.27 KB
491
Zarządzenie nr 61/06

Zarządzenie nr 61/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
94.58 KB
560
Zarządzenie nr 62/06

Zarządzenie nr 62/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
14.16 KB
464
Zarządzenie nr 63/06

Zarządzenie nr 63/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstawowa w Brodach".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
9.64 KB
472
Zarządzenie nr 64/06

Zarządzenie nr 64/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. " Szkoła Podstawowa w Stykowie".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
9.72 KB
489
Zarządzenie nr 65/06

Zarządzenie nr 65/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2006r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
16.55 KB
485
Zarządzenie nr 65/1/06

Zarządzenie nr 65/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2006r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
22.36 KB
473
Zarządzenie nr 66/06

Zarządzenie nr 66/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
137.55 KB
501
Zarządzenie nr 66/1/06

Zarządzenie nr 66/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstwowa w Stykowie".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
10.15 KB
474
Zarządzenie nr 67/06

Zarządzenie nr 67/06 Wójta Gminy Brody z dnia 08.11.2006r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej przyznania zasiłku specjalnego celowego dla rodziny Walczak.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.84 KB
488
Zarządzenie nr 67/1/06

Zarządzenie nr 67/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.11.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.82 KB
453
Zarządzenie nr 68/06

Zarządzenie nr 68/06 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
13.61 KB
466
Zarządzenie nr 69/06

Zarządzenie nr 69/06 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2006r. w sprawie projektu budżetu Gminy Brody na 2007 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
17.89 KB
485
Zarządzenie nr 70/06

Zarządzenie nr 70/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.11.2006r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów szkolnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
15.73 KB
528
Zarządzenie nr 71/06

Zarządzenie nr 71/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
91.23 KB
488
Zarządzenie nr 72/06

Zarządzenie nr 72/06 Wójta Gminy Brody z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
14.5 KB
488
Zarządzenie nr 73/06

Zarządzenie nr 73/06 Wójta Gminy Brody z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
17.47 KB
482
Zarządzenie nr 74/06

Zarządzenie nr 74/06 Wójta Gminy Brody z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmian planów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
33.25 KB
494
Zarządzenie nr 75/06

Zarządzenie nr 75/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.12.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania wizji lokalnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
12.17 KB
482
Zarządzenie nr 76/06

Zarządzenie nr 76/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.12.2006r. w sprawie określenia normy zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
11.3 KB
487
Zarządzenie nr 77/06

Zarządzenie nr 77/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
200.22 KB
498
Zarządzenie nr 78/06

Zarządzenie nr 78/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-05
20.42 KB
481