Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 513
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 462
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2903
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 885
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 1155
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2642
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 814
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 711
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 749
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 776
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1042
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1601
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1244
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1413
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1334
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1356
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2291
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5755
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3998
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 5571
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4926
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 10939
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5956