Ogłoszenie o konkursie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 13 lutego 2018 11:27

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Brody.

 

I. Podstawa prawna:

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. 1)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U.2017r. poz. 1875 z późn. zm.),

 1. 2)art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. 2017r.poz. 60,1428)

 1. 3)uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 2. 4)uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zarządzenie Nr 23_2018.pdf)Zarządzenie Nr 23_2018.pdfZarządzenie Wójta Gminy Brody23 Kb13.02.2018 11:39
Pobierz ten plik (OFERTA- zał. nr 1 do zarządzenia.docx)OFERTA- zał. nr 1 do zarządzenia.docxOferta - załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Brody17 Kb13.02.2018 11:40
Pobierz ten plik (Zał nr 1 do ogłoszenia.docx)Zał nr 1 do ogłoszenia.docx 13 Kb13.02.2018 11:40
Pobierz ten plik (Zał. nr 2 do ogłoszenia.docx)Zał. nr 2 do ogłoszenia.docx 17 Kb13.02.2018 11:41
Pobierz ten plik (OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert.docx)OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert.docx 20 Kb13.02.2018 12:26
Poprawiony: wtorek, 13 lutego 2018 12:27
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - KRYNKI 2
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 05 lutego 2018 15:30

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 05 lutego 2018 13:54

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2018 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs 10 Kb05.02.2018 14:28
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc 40 Kb05.02.2018 14:28
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc 101 Kb05.02.2018 14:28
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx 12 Kb05.02.2018 14:29
Poprawiony: poniedziałek, 05 lutego 2018 14:35
Więcej…
 
Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2018 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 05 lutego 2018 11:57

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

WÓJT GMINY BRODY

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - BRODY 619, 648 i 649
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 02 lutego 2018 14:50

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

Poprawiony: piątek, 02 lutego 2018 14:51
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - LUBIENIA 559
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 02 lutego 2018 14:46

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

Poprawiony: piątek, 02 lutego 2018 14:47
Więcej…
 
Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2018 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 02 lutego 2018 14:36

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

WÓJT GMINY BRODY

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - RUDNIK 38 i 39
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 02 lutego 2018 14:30

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - RUDA 505
Wpisany przez Monika Barańska   
piątek, 02 lutego 2018 14:22

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

Więcej…
 
WYKAZ: PB.6845.2.2018
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 29 stycznia 2018 10:37

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Więcej…
 
Ogłoszenie: "PB.6840.2.2018"
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 29 stycznia 2018 10:36

"Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI przy ul. Polnej, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą".

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 stycznia 2018r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 18 stycznia 2018 15:47

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

Więcej…
 
Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 18.01.2018 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 18 stycznia 2018 15:12

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 16 stycznia 2018 11:17

Obwieszczenie do wglądu w załączniku poniżej,


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OBWIESZCZENIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA.pdf)OBWIESZCZENIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA.pdfOBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego119 Kb16.01.2018 11:18
 
WYKAZ: PB.6845.1.2018
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:58

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Więcej…
 
Ogłoszenie: "PB.6840.1.218"
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:42

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY ul. Piaskowa, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

Poprawiony: poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:49
Więcej…
 
I otwarty konkurs ofert - ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 04 stycznia 2018 12:01

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzór oferta oko n.docx)wzór oferty 87 Kb04.01.2018 12:07
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oświadczenie - dane rejestrowe 10 Kb04.01.2018 12:07
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-ngo-2018.pdf)Program współpracy 412 Kb04.01.2018 12:08
Pobierz ten plik (wzór umowa oko n.docx)wzór umowy 69 Kb04.01.2018 12:08
Pobierz ten plik (wzór sprawozdanie oko n.docx)wzór sprawozdania 65 Kb04.01.2018 12:09
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.docWypełnić w przypadku zmniejszenia dotacji po rozstrzygnięciu konkursu101 Kb04.01.2018 12:19
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docxWypełnić w przypadku zmniejszenia dotacji po rozstrzygnięciu konkursu12 Kb04.01.2018 12:21
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.docWypełnić w przypadku zmniejszenia dotacji po rozstrzygnięciu konkursu40 Kb04.01.2018 12:21
Poprawiony: czwartek, 04 stycznia 2018 13:26
Więcej…
 
Informacja dla podatników podatku od nieruchomości będącymi osobami prawnymi.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 28 grudnia 2017 14:26

1. Urząd Gminy w Brodach informuje, że stawki w podatku od nieruchomości oraz druki deklaracji w sprawie tego podatku na 2018 r. nie uległy zmianie, obowiązują stawki takie jak w 2017 r.

Uległa zmianie na 2018 r. stawka pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych i wynosi – 4,63 zł od 1 ha powierzchni.

Ulega zmianie na 2018 r. stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji …...... i wynosi – 3,04 zł od 1 powierzchni.

Ulega zmianie na 2018 r. stawka od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i wynosi - 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

2. Cena żyta do obliczenia podatku rolnego w 2018 r. została obniżona do kwoty 43,00 zł za 1 dt, w związku z tym podatek rolny na terenie naszej gminy wynosi:

    z ha przeliczeniowego   -   107,50 zł

    z ha fizycznego             - 215,00 zł .

Nie uległy zmianie druki deklaracji w sprawie podatku rolnego.

3. Cena drewna do obliczenia podatku leśnego w 2018 r. została przyjęta z komunikatu Prezesa GUS i wynosiła 197,06 zł za 1 m³ drewna, w związku z tym podatek leśny w 2018 r. za 1 ha lasu na terenie naszej gminy wynosi - 43,3532 zł.

Nie uległy zmianie druki deklaracji w sprawie podatku leśnego.

Nr konta bankowego na które należy dokonywać płatności ww. podatków:

ING Bank Śląski o/w Starachowicach : 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.12.2017 r
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 05 grudnia 2017 16:07

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 04.12.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn 40 wraz z przyłączami gazu PE dn 25 w miejscowości Lipie na działkach o numerach ewidencyjnych 221, 265/4, 265/7 gmina Brody.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE: "ZOŚ.6140.55.2017"
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 04 grudnia 2017 16:55

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi odłowu i zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom oraz odbioru i unieszkodliwienia (utylizacji) zwłok zwierząt z terenu gminy Brody na rok 2018.


Oferta powinna określać koszty:
1. Wyłapania/odłowienia bezdomnego zwierzęcia – kwota brutto/jednorazowo.
2. Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnemu zwierzęciu - kwota brutto/ jednorazowo.
3. Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnemu szczeniakowi - kwota brutto/ jednorazowo.
4. Zapewnienia wyłapanemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej (wymagana podpisana umowa z Gabinetem Weterynaryjnym).
5. Utylizacji padłych zwierząt domowych oraz dzikich, w tym koszty transportu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.doc)ogloszenie.docOgłoszenie i oferta109 Kb04.12.2017 16:58
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie i oferta62 Kb04.12.2017 16:58
Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 16:57
Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 27 listopada 2017 16:16

Wójt Gminy Brody informuję, że przystępuje do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody, który będzie obowiązywał od 2017 do 2023 roku.
Celem opracowania aktualizacji LPR jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.
Program rewitalizacji to program działań zmierzający do wyprowadzenia ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do rozwoju tych obszarów gminy, gdzie stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Planowane działania rewitalizacyjne zostaną wpisane do lokalnego Programu Rewitalizacji i mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.
Na podstawie Zarządzenia NR 195/2017  Wójta Gminy Brody z dnia  27 listopada 2017r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Brody konsultacji społecznych z mieszkańcami, których celem jest zebranie od mieszkńców gminy Brody propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017-2023.
W związku z powyższym Wójt Gminy  Brody zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej. Dlatego też zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ankieta.doc)ankieta.docANKIETA Dla zadania: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody1078 Kb27.11.2017 16:20
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych72 Kb27.11.2017 16:23
Pobierz ten plik (Z_194.pdf)Z_194.pdfZarządzenie Nr 194/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku20 Kb27.11.2017 16:23
Pobierz ten plik (Z_195.pdf)Z_195.pdfZarządzenie Nr 195/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku171 Kb27.11.2017 16:24
Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 16:30
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 13 listopada 2017 11:24

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI ul. Pastwiska, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą".

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31 wew. 220.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz.doc)Wykaz.docwykaz Nr 7 KRYNKI 201745 Kb13.11.2017 11:27
Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 11:28
Więcej…
 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 31 października 2017 14:40

W załączniku poniżej skan treści ogłoszenia:

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (dotacja.pdf)dotacja.pdfOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.225 Kb31.10.2017 14:42
Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 14:43
Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 19.10.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 23 października 2017 11:04

WÓJT GMINY BRODY

działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (WYKAZ_NR_5.doc)WYKAZ_NR_5.docWYKAZ NR 5 RUDNIK45 Kb23.10.2017 11:09
Pobierz ten plik (WYKAZ_NR_6.docx)WYKAZ_NR_6.docxWYKAZ NR 6 DO SPRZEDAŻY Styków. Ośrodek Zdr20 Kb23.10.2017 11:10
Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 października 2017 09:46

WÓJT GMINY BRODY

działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz_Stykow.pdf)Wykaz_Stykow.pdfWYKAZ DO SPRZEDAŻY Styków223 Kb16.10.2017 09:50
Pobierz ten plik (Wykaz_Staw.pdf)Wykaz_Staw.pdfWykaz STAW KUNOWSKI585 Kb16.10.2017 09:50
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 10 października 2017 15:09

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 10 października 2017 14:21

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03.10.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 03 października 2017 14:19

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 97 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Wójt Gminy Brody

 

podejmuje postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0.4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach: 74, 235, 234/3, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 213, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 352/1 położonych w miejscowości Jabłonna gmina Brody.

 

Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 14:24
Więcej…
 
Informacja
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 02 października 2017 14:26

W związku z Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017r. poz. 623) i Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku „Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Ośrodku wsparcia Rolnictwa” (Dz. U. z 2017r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 roku została zniesiona Agencja Nieruchomości Rolnych, a z dniem 1 września 2017 roku, powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR.

Poprawiony: poniedziałek, 02 października 2017 14:28
Więcej…
 
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-09-2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 29 września 2017 12:55

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (obwieszczenie.PDF)obwieszczenie.PDFObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-09-2017r. 826 Kb29.09.2017 12:58
 
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE: ZOŚ.6220.02.2017.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 28 września 2017 09:56

Znak: ZOŚ.6220.02.2017                                                                                 Brody dn., 22.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.16.2017.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 25 września 2017 09:37

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 09:43
Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Program ochrony środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 20 września 2017 10:19

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych Projektu „Program ochrony

środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

 

 • Projektu Program ochrony środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Program.docx)Program.docxGmina Brody - Program Ochrony Środowiska.8499 Kb20.09.2017 10:33
Pobierz ten plik (Program.pdf)Program.pdfGmina Brody - Program Ochrony Środowiska.4477 Kb20.09.2017 10:39
Pobierz ten plik (formularz.docx)formularz.docxFORMULARZ KONSULTACYJNY13 Kb20.09.2017 10:40
Pobierz ten plik (formularz.pdf)formularz.pdfFORMULARZ KONSULTACYJNY209 Kb20.09.2017 10:41
Pobierz ten plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdfObwieszczenie Znak: ZOŚ.604.58.20171280 Kb21.09.2017 09:12
Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Brody o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych z dnia 18.09.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 20 września 2017 10:15

Skan informacji do wglądu w załączniku poniżej:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja Wójta Gminy Brody o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych z dnia 18.09.2017r.1750 Kb20.09.2017 10:17
Poprawiony: środa, 20 września 2017 10:18
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA GMINY BRODY”
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 15 września 2017 15:02

OGŁOSZENIE

 

Gmina Brody jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Brody” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis). Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji dostępnym pod linkiem: http://www.bip.brody.info.pl/component/jdownloads/view.download/52/4627.html Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

 

Termin składania ofert: od 15.09.2017r. do 09.10.2017r.(do godz. 14:30)

 

Brody, 14.09.2017r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (3 REGULAMIN NABOR PARTNERA MP 21.08.2017.doc)3 REGULAMIN NABOR PARTNERA MP 21.08.2017.docRegulamin123 Kb15.09.2017 15:06
Pobierz ten plik (zarządzenie.PDF)zarządzenie.PDFZarządzenie Nr 136/2017195 Kb15.09.2017 15:13
Pobierz ten plik (ogłoszenie (2).PDF)ogłoszenie (2).PDFogłoszenie196 Kb15.09.2017 15:15
Pobierz ten plik (Zal_1.doc)Zal_1.docZAL. 1 OFERTA WZOR MP 21.08.201774 Kb18.09.2017 09:53
Pobierz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.docZAL. 2 WZOR UMOWY PARTNERSKIEJ113 Kb18.09.2017 09:53
Pobierz ten plik (Zal_3.doc)Zal_3.docZAL. 3 OSWIADCZENIE MSP225 Kb18.09.2017 09:54
Pobierz ten plik (Zal_4.xls)Zal_4.xlsZAL. 4 FORMULARZ POMOC DE MINIMIS140 Kb18.09.2017 10:00
Pobierz ten plik (Zal_5.doc)Zal_5.docZAL. 5 OSWIADCZENIE WYKLUCZENIE85 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_6.doc)Zal_6.docZAL. 6 OSWIADCZENIE TRANSPORT83 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_7.doc)Zal_7.docZAL. 7 OSWIADCZENIE ZUS I US82 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_8.doc)Zal_8.docZAL. 8 PROPOZYCJE ZABEZPIECZEN83 Kb18.09.2017 10:09
Pobierz ten plik (Zal_9.doc)Zal_9.docZAL. 9 NOWA INWESTYCJA83 Kb18.09.2017 10:09
Pobierz ten plik (Zal_10.pdf)Zal_10.pdfZAL. 10 DZIALALNOSCI WYKLUCZONE886 Kb18.09.2017 10:10
Pobierz ten plik (Zal_11.pdf)Zal_11.pdfZAL. 11 WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOSC666 Kb18.09.2017 10:10
Pobierz ten plik (Zal_12.pdf)Zal_12.pdfZAL. 12 KOMUNIKAT ZAMÓWIENIA187 Kb18.09.2017 10:11
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfWybór partnera152 Kb07.12.2017 08:38
Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 10:11
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.17.2017
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 września 2017 10:34

PB.6845.17.2017

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Poprawiony: piątek, 15 września 2017 10:39
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.18.2017
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 września 2017 11:11

PB.6845.18.2017

 

WÓJT GMINY BRODY

 

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Poprawiony: środa, 13 września 2017 11:20
Więcej…
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.14.2017.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 września 2017 11:03

PB.6845.14.2017

 

WÓJT GMINY BRODY

 

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Poprawiony: środa, 13 września 2017 11:11
Więcej…
 
Decyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.7.2017 z dnia 31.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 07 września 2017 09:25

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (GNOS.6820.7.2017.pdf)GNOS.6820.7.2017.pdfDecyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.7.2017 z dnia 31.08.2017r.4140 Kb07.09.2017 09:28
 
Decyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.8.2017 z dnia 31.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 07 września 2017 09:21

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (GNOS.6820.8.2017.pdf)GNOS.6820.8.2017.pdfDecyzja Starosty Powiatu Starachowickiego GNOŚ.6820.8.2017 z dnia 31.08.2017r.2313 Kb07.09.2017 09:25
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 09:15

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)   i n f o r m u j e, że natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Krynkach w pobliżu ul. Długiej, obręb 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1220/3 o powierzchni 0,4400 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0320 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie w pobliżu ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 174/7
o powierzchni 0,0281 ha i 3/7 o powierzchni 0,0039 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ogródek przydomowy.
3. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,5891 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2/8 o powierzchni 0,2647 ha i 2/12 o powierzchni 0,3244 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz_1.pdf)Wykaz_1.pdfWykaz numer 1586 Kb28.08.2017 09:17
Pobierz ten plik (Wykaz_2.pdf)Wykaz_2.pdfWykaz numer 2586 Kb28.08.2017 09:19
Pobierz ten plik (Wykaz_3.pdf)Wykaz_3.pdfWykaz numer 3223 Kb28.08.2017 09:20
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 25 sierpnia 2017 11:23

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ew.: 916, 974, 975, 235, 284, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2 w miejscowości Staw Kunowski i Rudnik na terenie Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 10.08.2017 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1078) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 10.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 916, 974, 975, 235, 284, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2 w miejscowości Staw Kunowski i Rudnik na terenie Gminy Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody - ul. Staszica 3, 27-230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsior - ul. Jeżewskiego 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 11:34
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Krynki dz. 223
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 11 sierpnia 2017 14:04

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Krynki dz. 35
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 11 sierpnia 2017 14:02

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Poprawiony: piątek, 11 sierpnia 2017 14:04
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Jabłonna 275
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 11 sierpnia 2017 14:00

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Więcej…
 
PROTOKÓŁ NR 1/2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 sierpnia 2017 12:20

PROTOKÓŁ NR 1/2017

z dnia 07.08.2017 r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne

Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 12:23
Więcej…
 
Decyzja Starosty Powiatu Starachowickiego z dnia 03.08.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:10

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (decyzja.pdf)decyzja.pdfDecyzja Starosty Powiatu Starachowickiego. 494 Kb03.08.2017 14:16
Więcej…
 
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27-07-2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 28 lipca 2017 13:43

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do wglądu w załączniku poniżej:

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdfObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27-07-2017r.103 Kb28.07.2017 13:46
Poprawiony: poniedziałek, 31 lipca 2017 11:59
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22.06.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 20 lipca 2017 11:12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100 § 1, art. 101 § 1 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1 i 4; art. 51 ust. 1 pkt 2; art. 52 ust.1; art. 53 ust. 4; art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1073)

 

p o s t a n a w i a m

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19.06.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 20 lipca 2017 10:53

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach:

Więcej…
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 10 lipca 2017 11:51

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych
w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docx 10 Kb06.02.2018 11:52
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc 40 Kb06.02.2018 11:53
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc 101 Kb06.02.2018 11:53
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx 12 Kb06.02.2018 11:54
Więcej…
 
Ogłoszenie o decyzji Starosty Starachowickiego
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 04 lipca 2017 14:35

Podaje się do publicznej wiadomości decyzję Starosty Starachowickiego z dnia 04.07.2017r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Brodach obręb 0003, gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 132/2 o pow. 0,1300 ha, nr 132/3 o pow. 0,5488 ha, nr 132/4 o pow. 0,1092 ha i nr 132/5 o pow. 0,0120 ha.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (decyzja Starosty Starachowickiego.PDF)decyzja Starosty Starachowickiego.PDFDecyzja Starosty Starachowickiego527 Kb04.07.2017 14:40
Poprawiony: wtorek, 04 lipca 2017 14:41
 
W Y K A Z nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 12 czerwca 2017 12:55

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2016.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 13:03
Więcej…
 
II otwarty konkurs ofert - ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 08 czerwca 2017 12:27

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzór oferta oko n.docx)Wzór oferty 87 Kb08.06.2017 12:31
Pobierz ten plik (wzór sprawozdanie oko n.docx)Wzór sprawozdania 65 Kb08.06.2017 12:31
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docx 10 Kb08.06.2017 12:31
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2017.pdf)program-wspolpracy-gminy-brody-z-ngo-w-2017 416 Kb08.06.2017 12:32
Pobierz ten plik (wzór umowa oko n.docx)Wzór umowy 69 Kb08.06.2017 12:33
Pobierz ten plik (Gminny-Program-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-na-2017r.pdf)Gminny-Program-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-na-2017r.pdf 311 Kb08.06.2017 12:39
Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 12:47
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 08 czerwca 2017 09:58

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko – Kamienna, pełnomocnik: ZISE ELEKTROBUD sp. j. Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach:

Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 10:00
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.04.2017 r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 05 maja 2017 13:05

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV Jabłonna, realizowanego w ramach zadania „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 24.04.2017 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV Jabłonna, realizowanego w ramach zadania „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

            Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV Jabłonna, realizowanego w ramach zadania „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Poprawiony: piątek, 05 maja 2017 13:08
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 07 kwietnia 2017 13:13

OBWIESZCZENIE


na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna - Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV Jabłonna, realizowane w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec" na działkach o numerach ewidencyjnych: 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody. Strony mogą w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 13:16
Więcej…
 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 31 marca 2017 11:12

 

W załączniku poniżej skan treści ogłoszenia:

 


 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok w Gminie Brody.756 Kb31.03.2017 11:14
Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 11:15
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 08.03.2017r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 20 marca 2017 10:32

OBWIESZCZENIE


na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia powyżej 1 kV napowietrznej i kablowej, przebudowa stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV Jabłonna, realizowane w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec" na działkach o numerach ewidencyjnych: 28, 29, 39, 66, 67, 71/3, 71/4, 74, 236, 237, 271, 274, 275, 276 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.


W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 10:37
Więcej…
 
Ogłoszenie o możliwości skorzystania z dofinansowania na odnawialne źródła energii.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 09 marca 2017 13:42

Urząd Gminy Brody rozpoczyna przygotowania do pozyskania środków na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Realizacja inwestycji będzie możliwa w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców Gminy. Projekt ma charakter parasolowy tzn. że gmina zajmie się sprawami formalnymi związanymi z dotacją. Poziom dofinansowania wynosi 60% wartości netto instalacji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą ww tematu oraz do pobierania i wypełniania ankiet. Dostępne są one również w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami p. 203 w Urzędzie Gminy.

Ankiety należy złożyć do 20 marca 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Brody.

W celu uzyskania informacji należy dzwonić pod numer 41 271 12 31 wew. 206 lub 240.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (rpo-ankieta-odnawialne-zrodla-energii.DOC)rpo-ankieta-odnawialne-zrodla-energii.DOCAnkieta473 Kb09.03.2017 13:44
Pobierz ten plik (RPO-Swietokrzyskie-OZE-energia-odnawialna.pdf)RPO-Swietokrzyskie-OZE-energia-odnawialna.pdfPrezentacja na temat odnawialnych źródeł energii2996 Kb09.03.2017 13:48
 
Nieruchomość do dzierżawy
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 06 lutego 2017 15:55

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI przy ul. Skalnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.brody.info.pl. na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (nieruchomosc-dzierzawa-krynki-skalna.pdf)nieruchomosc-dzierzawa-krynki-skalna.pdf 373 Kb06.02.2017 16:13
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 24 stycznia 2017 09:03

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docxOświadczenie o danych rejestrowych - druk10 Kb24.01.2017 09:13
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.docZaktualizowany harmonogram - druk40 Kb24.01.2017 11:48
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.docZaktualizowany kosztorys - druk101 Kb24.01.2017 11:48
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docxZaktualizowany opis działań - druk12 Kb24.01.2017 11:48
Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2017 11:55
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:48

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody

dla miejscowości Krynki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rys_pogląd_Krynki.jpg)Rys_pogląd_Krynki.jpgRysunek poglad Krynki498 Kb12.01.2017 14:50
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:46

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki, do której Rada Gminy Brody przystąpiła Uchwałą Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2017 14:48
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:42

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody

dla miejscowości Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr VII/45/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rys_poglad_Brody.jpg)Rys_poglad_Brody.jpgRysunek poglad Brody483 Kb12.01.2017 14:46
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 12 stycznia 2017 14:41

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, do której Rada Gminy Brody przystąpiła Uchwałą Nr VII/45/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.12.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 29 grudnia 2016 13:39

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowanego w ramach zadania „Przebudowa sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 74, 236, 237, 39, 141, 275, 44/3, 45/1, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 67, 68/2, 69, 71/3, 71/4, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 238/2, 243, 244, 43, 254, 259, 260, 265, 271, 274, 273/1, 273/2, 273/3, 276, 279, 281/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 288, 289, 353, 292, 296, 234/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 66, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 231/2, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 80/1, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 96/1, 97, 98, 99, 216, 100, 102/1, 103, 104/1, 105/1, 106, 107, 208, 207, 108, 109, 110 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody,

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 28.12.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.12.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2016 13:41
Więcej…
 
I otwarty konkurs ofert - ogłoszenie
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 16 grudnia 2016 15:03

Wójt Gminy Brody

ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzór oferta oko n.docx)wzór oferta oko n.docxWzór oferty87 Kb19.12.2016 12:17
Pobierz ten plik (wzór sprawozdanie oko n.docx)wzór sprawozdanie oko n.docxWzór sprawozdania65 Kb19.12.2016 12:17
Pobierz ten plik (wzór umowa oko n.docx)wzór umowa oko n.docxWzór umowy69 Kb19.12.2016 12:17
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2017.pdf)Progr-wsp-op-2017.pdfProgram współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku416 Kb19.12.2016 12:18
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14.12.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 16 grudnia 2016 11:14

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23.11.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 23 listopada 2016 15:43

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowany w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/1, 72/4, 72/5, 72/6 i 72/7 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 15:47
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 21-11-2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 21 listopada 2016 12:06

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDNIK przy ul. Górnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2016 12:08
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 17 listopada 2016 14:29

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 14:32
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19-10-2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 24 października 2016 12:01

Nr G.6840.1.2016                                                                                        

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA ul. Nad Zalewem gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 439/3  o powierzchni 0,0494 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00026409/8.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 7.11.2009 r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, teren oznaczony symbolem 51.MN/U. Działki na tym terenie winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 600 m2.

Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej, położona jest między nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi na to że działka nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej oraz braku dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Biorąc powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2016 12:11
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 03.10.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 03 października 2016 09:38

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Stoczki, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2016 09:45
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 01 lipca 2016 11:41

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 30.06.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 30.06.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.


Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „Projekt", ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice.


Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 22 czerwca 2016 10:46

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2016 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oświadczenie - krs 10 Kb22.06.2016 10:49
Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 10:49
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.06.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 15 czerwca 2016 13:06

OBWIESZCZENIE


na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsiora, zam. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jeżewskiego 7, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.
Strony mogą w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2016 13:09
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego zasilanego linią napowietrzną na działkach numer ewidencyjny: 17/4, 21/3, 21/6, 21/4, 26/4, 22/1, 70/2, 72/2, 80/2, 2/5, 86/2
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 07 czerwca 2016 12:54

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.05.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie oświetlenia ulicznego zasilanego linią napowietrzną na działkach numer ewidencyjny: 17/4, 21/3, 21/6, 21/4, 26/4, 22/1, 70/2, 72/2, 80/2, 2/5, 86/2 w miejscowości Dziurów, gmina Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody z siedzibą ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2016 12:57
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 134 i 135 ulica Ostrowiecka Rudnik na terenie Gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 02 czerwca 2016 12:02

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 25.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 134 i 135 ulica Ostrowiecka Rudnik na terenie Gminy Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody reprezentowaną przez Pana Mariusza Gąsior ul. Jeżewskiego 7 27-400 Ostrowiec.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 


 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2016 12:04
Więcej…
 
Wójt Gminy Brody ogłasza konsultacje dotyczące regulaminu nagród i wyróżnień sportowych
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 01 czerwca 2016 09:03

Wójt Gminy Brody przedkłada do konsultacji projekt regulaminu przyznawania nagród
i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody. Regulamin stanowi materiał wyjściowy do dyskusji na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych. Dokument ten dostępny jest w Urzędzie Gminy Brody oraz na stronie www.brody.info.pl.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (regulamin sportowy aa.docx)regulamin nagrody i wyróznienia sportowe 30 Kb01.06.2016 09:05
Pobierz ten plik (wniosek stypendium nagroda druk f.docx)druk wniosku o przyznanie nagrody lub wyróznienia sportowego 17 Kb01.06.2016 09:06
Pobierz ten plik (protokol komisji nagrody wyróżnienie sport wzór.docx)druk protokołu komisji ds nagród i wyróznień sportowych 18 Kb01.06.2016 09:07
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.05.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 25 maja 2016 11:32

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsiora, zam. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jeżewskiego 7, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik, gmina Brody, na działkach ewidencyjnych nr 134 i 135.

            Strony mogą w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

          

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 11:34
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 16.05.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 maja 2016 09:44

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 09 maja 2016 08:09

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Kazimierza Pocheć – Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „PROJEKT”, Ambrożów 40B, 27-225 Pawłów, adres korespondencyjny: ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 09 maja 2016 08:11
 
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 05 maja 2016 11:46

Wójt Gminy Brody ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)Druk oferty 91 Kb05.05.2016 11:52
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)Instrukcja wypełniania oferty 164 Kb05.05.2016 11:52
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2016-korekta-04-2016.pdf)Program współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2016r. 419 Kb05.05.2016 12:00
Pobierz ten plik (regulamin-2oko2016.pdf)Regulamin II otwartego konkursu ofert 296 Kb05.05.2016 12:07
Pobierz ten plik (GPPiRPA-2016.pdf)Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 308 Kb05.05.2016 12:08
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs 10 Kb05.05.2016 12:09
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)oświadczenie 22 Kb05.05.2016 12:09
Pobierz ten plik (zaktualiz-harm.doc)Zaktualizowany harmonogram 32 Kb05.05.2016 12:11
Pobierz ten plik (zaktualiz-kosztorys.doc)Zaktualizowany kosztorys 42 Kb05.05.2016 12:12
Pobierz ten plik (zaktualiz-opis-dzialan.doc)Zaktualizowany opis działań 30 Kb05.05.2016 12:12
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Druk umowy 90 Kb05.05.2016 12:13
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk1.doc)Druk sprawozdania 104 Kb05.05.2016 12:18
Poprawiony: czwartek, 05 maja 2016 12:20
Więcej…
 
Ogłoszenie o wolnym lokalu użytkowym
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 15:08

Wójt Gminy Brody informuje, że Gmina Brody posiada lokal do wynajęcia składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 33,25m2 na działalność usług medycznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Stykowie ul. Nadrzeczna 1. Lokal położony na parterze. Osobne wejście. Rozliczenie opłat za świadczenia dodatkowe odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w budynku.
Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem:
Paweł Zięba tel. 41 2711231, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 15:10
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:06

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia)

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w miejscowości Brody przy ulicy Akacjowej nr ew. działek: 639, 770 tereny leśne nr ew. działek: 228/1200, 227/1200, 226/1201, 219/1200, w miejscowości Bór Kunowski: przy ulicy Leśnej nr ew. działek: 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346 przy ulicy 4-go Lipca nr ew. działek: 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280 przy ulicy Źródlanej nr ew. działek: 176, 189, 190, 191, 192 na terenie Gminy Brody.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:08
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 21 kwietnia 2016 12:13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w gminie Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w miejscowości Brody przy ulicy Akacjowej nr ew. działek: 639, 770, tereny leśne nr ew. działek: 228/1200, 227/1200, 226/1201, 219/1200, w miejscowości Bór Kunowski: przy ulicy Leśnej nr ew. działek: 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346 przy ulicy 4-go Lipca nr ew. działek: 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280 przy ulicy Źródlanej nr ew. działek: 176, 189, 190, 191, 192 na terenie Gminy Brody.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.04.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 13:29

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,   poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsiora, zam. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jeżewskiego 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik, gmina Brody, na działkach ewidencyjnych nr 134 i 135.

Poprawiony: poniedziałek, 11 kwietnia 2016 13:32
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 11.04.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 11:43

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Leśnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.03.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 06 kwietnia 2016 14:23

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,   poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

Poprawiony: środa, 06 kwietnia 2016 14:26
Więcej…
 
Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dotyczącego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody , które odbędzie się w dniu 7 kwietnia (czwartek) 2016 o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 18 marca 2016 11:47

 herb

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020,

nowe podejście do poprawy jakości życia mieszkańców.

 


 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody

obr

 

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym są zawarte planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne Gminy, w takich obszarach jak: budynki mieszkalne, infrastruktura użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty sakralne, oświetlenie uliczne, transport, przemysł, budynki usługowe (niekomunalne). Działania te mają przyczynić się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
a także poprawy jakości powietrza na terenie Gminy. Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych na poziomie lokalnym. PGN to kluczowy dokument dla gmin, których nadrzędnym celem jest określenie wizji rozwoju w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.

 

Poprawiony: piątek, 18 marca 2016 12:05
Więcej…
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 15 marca 2016 15:38

Współpraca gminy Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U.2014.1118 – j.t.). Zawiera on określenie celów, obszarów, zasad oraz form współpracy gminy Brody z III sektorem. Program współpracy ustanowiony został Uchwałą Rady Gminy w Brodach Nr XLVIII/295 z dnia 30 października 2014r. Treść dokumentu była zmieniana na mocy uchwał Rady Gminy Brody (nr VII/39/2015 z dn. 29.06.2015r. oraz nr IX/59/2015 z dn. 25.09.2015r.). Informacje na temat tych zmian ujęte są w dziale pt. współpraca pozafinansowa.

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2016 16:07
Więcej…
 
Ankieta wyznaczenie obszaru do rewitalizacji dla gminy Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 15 marca 2016 10:54

OGŁOSZENIE

Na podstawie 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), Wójt Gminy Brody

informuję

że Gmina Brody przystąpiła do: „Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody”. W związku z powyższym informuję, że w okresie od dnia 23 marca do dnia 22 kwietnia 2016r. będą prowadzone konsultację społeczne. W tym celu prosimy o składanie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie informuję, ze w tym czasie zostaną zorganizowane spotkania z interesariuszami przedmiotowego programu podczas których będzie można składać uwagi ustne oraz będą przeprowadzane wywiady.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 204 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

W przypadku pytań lub niejasności więcej informacji można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041 271 13 40 wew. 217. Osoba do kontaktu: Ernest Kumek

 

Ankieta do pobrania w załączniku poniżej:


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ankieta.doc)Ankieta.docAnkieta wyznaczenie obszaru do rewitalizacji dla gminy Brody (plik word).1077 Kb15.03.2016 10:57
Pobierz ten plik (Ankieta.pdf)Ankieta.pdfAnkieta wyznaczenie obszaru do rewitalizacji dla gminy Brody (plik pdf).315 Kb15.03.2016 10:57
Poprawiony: środa, 16 marca 2016 11:58
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody do powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 14 marca 2016 13:39

Projekt planu miejscowego w załącznikach do wglądu poniżej

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (mpzp_solectwa_Stykow.pdf)mpzp_solectwa_Stykow.pdfUchwała "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody."589 Kb14.03.2016 13:47
Pobierz ten plik (uzasadnienie_uchwaly.pdf)uzasadnienie_uchwaly.pdfUzasadnienie do Uchwały206 Kb14.03.2016 13:48
Pobierz ten plik (str_01_zal_1.jpg)str_01_zal_1.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)106 Kb14.03.2016 13:49
Pobierz ten plik (str_02_schemat_podziału.jpg)str_02_schemat_podziału.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4908 Kb14.03.2016 13:50
Pobierz ten plik (str_03_legenda.jpg)str_03_legenda.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)128 Kb14.03.2016 13:51
Pobierz ten plik (str_04_legenda.jpg)str_04_legenda.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1052 Kb14.03.2016 13:51
Pobierz ten plik (str_05_1.1.jpg)str_05_1.1.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2797 Kb14.03.2016 13:52
Pobierz ten plik (str_06_1.2.jpg)str_06_1.2.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3512 Kb14.03.2016 13:53
Pobierz ten plik (str_07_1.3.jpg)str_07_1.3.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3175 Kb14.03.2016 13:54
Pobierz ten plik (str_08_1.4.jpg)str_08_1.4.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2526 Kb14.03.2016 13:55
Pobierz ten plik (str_09_1.5.jpg)str_09_1.5.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4606 Kb14.03.2016 13:56
Pobierz ten plik (str_10_1.6.jpg)str_10_1.6.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4060 Kb14.03.2016 13:57
Pobierz ten plik (str_11_1.7.jpg)str_11_1.7.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2178 Kb14.03.2016 13:58
Pobierz ten plik (str_12_1.8.jpg)str_12_1.8.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4798 Kb14.03.2016 13:59
Pobierz ten plik (str_13_1.9.jpg)str_13_1.9.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1953 Kb14.03.2016 14:00
Pobierz ten plik (str_14_1.10.jpg)str_14_1.10.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1355 Kb14.03.2016 14:01
Pobierz ten plik (str_15_1.11.jpg)str_15_1.11.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3450 Kb14.03.2016 14:02
Pobierz ten plik (str_16_1.12.jpg)str_16_1.12.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)6077 Kb14.03.2016 14:06
Pobierz ten plik (str_17_1.13.jpg)str_17_1.13.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)4552 Kb14.03.2016 14:18
Pobierz ten plik (str_18_1.14.jpg)str_18_1.14.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2333 Kb14.03.2016 14:31
Pobierz ten plik (str_19_1.15.jpg)str_19_1.15.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)2446 Kb14.03.2016 14:32
Pobierz ten plik (str_20_1.16.jpg)str_20_1.16.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3730 Kb14.03.2016 14:33
Pobierz ten plik (str_21_1.17.jpg)str_21_1.17.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)3433 Kb14.03.2016 14:34
Pobierz ten plik (str_22_1.18.jpg)str_22_1.18.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1970 Kb14.03.2016 14:36
Pobierz ten plik (str_23_1.19.jpg)str_23_1.19.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1246 Kb14.03.2016 14:36
Pobierz ten plik (str_24_1.20.jpg)str_24_1.20.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1528 Kb14.03.2016 14:37
Pobierz ten plik (str_25_1.21.jpg)str_25_1.21.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1649 Kb14.03.2016 14:37
Pobierz ten plik (str_26_1.22.jpg)str_26_1.22.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)1282 Kb14.03.2016 14:38
Pobierz ten plik (str_27_wyrys.jpg)str_27_wyrys.jpgRys mpzp w sekcjach A3 (plik graficzny jpg)5974 Kb14.03.2016 14:39
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdf)Prognoza_srod_strona_tytulowa.pdfPrognoza - strona tytułowa98 Kb14.03.2016 14:40
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_tekst.pdf)Prognoza_srod_tekst.pdfPrognoza - tekst600 Kb14.03.2016 14:41
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_rysunek.jpg)Prognoza_srod_rysunek.jpgPrognoza - rysunek10305 Kb14.03.2016 14:43
Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2016 13:57
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 16:27

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego planu, w dniach od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.


Projekty dostępne będą również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, o godz. 13.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie. Jako złożone na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Brody.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Brody.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Jodłowa i ul. Piękna na nieruchomościach nr ewid. 610, 611, 606/1 w gminie Brody.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 16:24

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 03.03.2016 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 03.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:


Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Jodłowa i ul. Piękna na nieruchomościach nr ewid. 610, 611, 606/1 w gminie Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.


Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 21.03.2016 r.


Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.02.2016r.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 16:21

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

 zawiadamia

że, na wniosek ZISE ELEKTROBUD Sp. J. Jan Pasternak i Marta Pasternak, 27-400 Ostrowiec Św.  ul. Kilińskiego 20 d, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/0,4 kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV, linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV na linię dwunapięciową (dwa tory linii niskiego i średniego napięcia), obręb Bór Kunowski na działkach numer ewidencyjny: 228/1200, 227/1200, 226/1200, 219/1200, 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346, 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 178, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280, 176, 189, 190, 191, 192 oraz obręb Brody na działkach numer ewidencyjny: 639, 770.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40).

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Poprawiony: piątek, 25 marca 2016 12:25
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2016 roku.
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 07 marca 2016 10:12

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA przy ul. Nad Zalewem, przeznaczonej do sprzedaży, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 
Ogłoszenie dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 24 lipca 2015 r. na zadanie pn.: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego”.
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 03 marca 2016 09:13

Pragniemy podziękować wszystkim firmom za złożenie ofert na: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego". Jednocześnie informujemy, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, najkorzystniejszą ofertę zaproponował: Bogdan Parczyński - prowadzący działalność gospodarczą pn.: BOKOS Usługi utrzymania zieleni, melioracja i wycinka drzew, Żabików 35, 21 – 300 Radzyń Podlaski, za kwotę: 4 617,00 zł

Poprawiony: czwartek, 03 marca 2016 09:17
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 02 marca 2016 13:13

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt.2 lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z póź.  zm.) oraz  w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z 03.12.2007 r. str1), Wójt Gminy Brody ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.  Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina  Brody
Adres:
Urząd Gminy Brody
Brody ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

2.  Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z póź. zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19 poz. 101, z póź. zm.) lub art. 22 ust.1 pkt.1 gdzie organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

3.  Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

3.1. Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej
3.2. Określenie linii komunikacyjnych:

regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Brody.

 4.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

nie wcześniej niż sześć miesięcy od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz BIP., tj.01.01.2017r.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii użyteczności publicznej.

 5.      Zmiana Informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13, z póź.zm.) zastrzega możliwość zmiany powyższych informacji.

 6.      Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

a)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
b)      Biuletyn Informacji Publicznej,
c)      Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Brodach,

 
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 24 lutego 2016 15:08

logo przedszkole

Ogłoszenie o naborze nr 1/EFS/2016
  z  dnia 24.02.2016r.

       Wójt Gminy Brody,  ogłasza nabór na wolne stanowiska w ramach projektu „Przyjazne przedszkole w Lubieni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zatrudnione zostaną w okresie marzec 2016 – styczeń 2017, następujące osoby wg wskazanych stanowisk:

1. Asystent wychowawcy – 1 etat

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową,

- staż pracy: minimum 2 lata
- komunikatywność,
- łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, troskliwość, opiekuńczość,
Obowiązki:
- pomoc dziecku przy czynnościach samoobsługowych (podczas posiłków, w toalecie, przy leżakowaniu, itp.)
- przygotowywanie sprzętu do organizowanych zajęć, dbanie o zabawki, rozkładanie i składanie leżaków,
- wydawanie posiłków i sprzątanie po nich,
- pomoc przy sprawowaniu opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu,


2. Logopeda – umowa zlecenie, łącznie 192 godziny, średnio 22 godziny/miesiąc.


Wymagania:
- studia wyższe, kierunek wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe logopedia lub wyższe studia magisterskie logopedyczne,

- uprawnienia pedagogiczne,
- m.in. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy,
- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
Obowiązki:
- przeprowadzenie badań wymowy dzieci,
- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
- współpraca z rodzicami,
- opracowanie programów dla poszczególnych wad wymowy,
- prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć, plany miesięczne

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Lubieni, gmina Brody.


WYMAGANE DOKUMENTY:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopia dowodu osobistego,


DODATKOWE DOKUMENTY:
a)    kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbytym stażu,
b)    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
c)    kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach,
d)    kserokopia dowodu osobistego,
e)    ewentualne referencje, opinie
 
Oferty na wolne stanowisko należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 15.03.2016 r. na adres:

Urząd Gminy Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

z dopiskiem : "Dotyczy naboru na stanowisko w ramach projektu Przyjazne przedszkole w Lubieni"

Szczegółowych informacje dostępne pod numerami:

 

41 271 12 09

41 386 66 27 w. 25


        Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu „Przyjazne przedszkole w Lubieni” zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Poprawiony: wtorek, 01 marca 2016 09:48
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3