OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 10 stycznia 2018 09:55

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe geodezyjne lub kierunki zbliżone,

 3. doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy,

 4. umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 7. znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

 8. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 9. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

 10. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH3106 Kb30.01.2018 12:22
Więcej…
 
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 01.12.2017r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 01 grudnia 2017 14:41

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STARSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

 

 

1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

27-230 Brody, ul. Staszica 3

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Starszy Referent ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 3, 27-230 Brody

 

3. Wymagania konieczne (obligatoryjne)

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia, administracja)
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
  • biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw:

-          ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

-          ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

-          rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

-          rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wynikach naboru192 Kb14.12.2017 15:35
Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 14:44
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 03 października 2017 14:02

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),

2) art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)

3) uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4)uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Z_149_2017.pdf)Z_149_2017.pdfZarządzenie Nr 149/2017 z dnia 03 października 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody"23 Kb03.10.2017 14:15
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxZałącznik Nr 2 do ogłoszenia13 Kb03.10.2017 14:17
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxZałącznik Nr 2 do ogłoszenia15 Kb03.10.2017 14:17
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxOFERTA Dziennego opiekuna – podmiotu zgłaszającego ofertę16 Kb03.10.2017 14:29
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wynikach naboru793 Kb02.11.2017 15:14
Poprawiony: piątek, 06 października 2017 09:09
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 września 2017r. Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 08 września 2017 10:58

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),

2) art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)

3) uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4) uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zarządzenie Nr 133_2017.pdf)Zarządzenie Nr 133_2017.pdfZarządzenie Nr 133/2017 z dnia 08 września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody"794 Kb08.09.2017 11:17
Pobierz ten plik (oswiadczenie.docx)oswiadczenie.docxZałącznik nr 1 do ogłoszenia13 Kb08.09.2017 11:18
Pobierz ten plik (oswiadczenie2.docx)oswiadczenie2.docxZałącznik Nr 2 do ogłoszenia14 Kb08.09.2017 11:19
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxOFERTA Dziennego opiekuna – podmiotu zgłaszającego ofertę16 Kb08.09.2017 11:39
Pobierz ten plik (tresc_ogloszenia.pdf)tresc_ogloszenia.pdfZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 133 /2017 z dnia 08 września 2017r.308 Kb08.09.2017 12:11
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wynikach naboru303 Kb06.10.2017 09:10
Poprawiony: piątek, 08 września 2017 12:11
Więcej…
 
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 04.09.2017r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 04 września 2017 13:52

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

 

 

1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

27-230 Brody, ul. Staszica 3

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               ul. Staszica 3, 27-230 Brody

3. Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kwestionariusz_osobowy.doc)kwestionariusz_osobowy.docKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE33 Kb05.09.2017 09:20
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wynikach naboru194 Kb18.09.2017 15:25
Poprawiony: poniedziałek, 04 września 2017 14:09
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 marca 2017r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 21 marca 2017 14:24

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 21 marca 2017r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko

młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. doświadczenie zawodowe: min. 1 roczny staż pracy,

4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,

5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regulacji prawnych dotyczących : funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji;

2. znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym;

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru140 Kb05.04.2017 13:16
Poprawiony: środa, 05 kwietnia 2017 13:17
Więcej…
 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Referent ds. księgowości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 14 marca 2017 15:36

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:
Referent ds. księgowości

 


Miejsce pracy: Brody
Region: świętokrzyskie


1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań),
7. umiejętność obsługi programu księgowego,
8. praktyczna znajomość Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, Kodeks Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów oświatowych, ochrony danych osobowych,
9. umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wynikach naboru.24 Kb31.03.2017 08:29
Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 15:44
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2017r . Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 07 marca 2017 15:27

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 07 marca 2017r .

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych dotyczących : funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji;
 2. znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym;

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Monitorowanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
 2. Współpraca z komórkami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych oraz załączników do projektu;
 3. Prowadzenie dokumentacji  wnioskowanych i realizowanych projektów  oraz ich rozliczanie;
 4. Koordynowanie procesu wdrażania projektów , które uzyskały dofinansowanie;
 5. Archiwizacja dokumentacji projektu;
 6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektów;
 7. Sporządzanie okresowych informacji sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań z udziałem dofinansowań ze środków zewnętrznych.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 17 marca 2017r. do godz. 15,00.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.PDF)Informacja.PDFInformacja o wynikach naboru.136 Kb21.03.2017 14:24
Poprawiony: wtorek, 07 marca 2017 15:32
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2017r . Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. komunalnych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 07 marca 2017 15:22

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 07 marca 2017r .

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. komunalnych

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 letni staż pracy,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych;
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym;
 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

Zakres obowiązków na stanowisku:

między innymi;

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu nieruchomości objętych zasobem gminnym;
 2. Utrzymanie i monitorowanie oznakowania nazewnictwa ulic;
 3. Nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych w celu zapewnienia estetyki miejsc między innymi takich jak: park gminny, pomniki przyrody;
 4. Realizacja utrzymania czystości i porządku na terenie gminnym z wyłączeniem pasa drogowego;
 5. Przygotowanie projektu zlecenia realizacji danego zadania wraz z kalkulacją;

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys,

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. komunalnych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 17 marca 2017r. do godz. 15,00.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

 

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO1178 Kb24.03.2017 11:56
Poprawiony: wtorek, 07 marca 2017 15:32
 
Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 18 stycznia 2017 08:18

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Specjalista ds. płacowo - socjalnych

Miejsce pracy: Brody
Region: świętokrzyskie

 1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

  • obywatelstwo polskie,

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,

  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  • wykształcenie średnie i 8-letni staż pracy lub wyższe i 3-letni staż pracy (preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w szczególności w uczelni publicznej),

  • umiejętność obsługi programu płacowego i programu Płatnik

  • praktyczna znajomość ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o systemie oświaty, przepisów prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczania składek i naliczania zasiłków

  • umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.PDF)informacja.PDFInformacja o wynikach naboru122 Kb01.02.2017 14:41
Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 14:42
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 listopada 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 listopada 2016 13:07

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach

 

1.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brodach.

Pełny etat

 

2.

Wymagania niezbędne (formalne):

    obywatelstwo polskie,

    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,

    nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    wykształcenie wyższe związane z oświatą lub ekonomiczno - administracyjne

    doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy na stanowisku kierowniczym,

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru145 Kb23.11.2016 10:31
Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 10:31
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 października 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 26 października 2016 13:26

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach

1. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

    obywatelstwo polskie,

    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,

    nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    wykształcenie wyższe związane z oświatą,

    doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym,

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru135 Kb08.11.2016 12:44
Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 12:44
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 października 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 24 października 2016 12:42


Wójt Gminy Brody
ogłasza konkurs na stanowisko mł. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego / mł. referent ds. obsługi urzędu

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.
umowa o pracę, pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania konieczne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe kierunkowe,
3. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
4. znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
5. znajomość ustawy organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
6. znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej,
2. znajomość zagadnień z zakresu reagowania kryzysowego,
3.znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
4.zdolność analitycznego myślenia,
5.odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres,

 

Zakres obowiązków i czynności mł. referenta ds. obronnych i zarządzania kryzysowego / mł. referenta ds. obsługi urzędu w szczególności:

1. realizacja zadań do gminnego planu reagowania kryzysowego,
2. opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
3. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
4. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
5. opracowywanie dokumentacji oraz innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
6. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
7.opracowywanie i przygotowywanie planów obrony cywilnej,
8. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
9. współpraca z organami wojskowymi,
10. organizowanie szkoleń ludności z zakresu obrony cywilnej,
11.przygotowanie i zapewnienie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
12. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
13.współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej
oraz:
1. Przygotowywanie umów najmu oraz rozliczanie opłat za najem,
2. Wystawianie faktur wynikających z działalności gminy,
3. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,
4. Wydawanie kart drogowych, gospodarka paliwami i samochodami służbowymi urzędu,

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko mł. referenta ds. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego/ mł. referenta ds. obsługi urzędu" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 04 listopada 2016r. do godz. 1500.


Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru172 Kb10.11.2016 09:52
Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2016 09:52
 
Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z dnia 19 kwietnia 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:15

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

ogłasza konkursu na stanowisko kierownika warsztatu - bazy

Miejsce wykonywania pracy: baza remontowo-budowlana Krynki ul. Długa 3 a

I. Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie i minimum 4 letni udokumentowany staż pracy.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
 2. Dobra organizacja pracy, rzetelność , skrupulatność i odpowiedzialność.
 3. Mile widziane posiadanie dodatkowych uprawnień np.: elektrycznych lub na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, operatora koparko-ładowarki oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Zakres obowiązków i czynności:

 1. Organizowanie stanowiska pracy i przygotowanie frontu robót oraz nadzór nad prowadzonymi robotami.
 2. Opracowywanie wycen, kalkulacji i kosztorysów robót orazz materiałów, narzędzi, sprzętu i zużytego paliwa.
 3. Ewidencja szczegółowego obmiaru robót i prowadzonych zadań.
 4. Udział w komisyjnych odbiorach wykonanych robót.
 5. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 6. Prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu zakładowego oraz dbanie o ich stan techniczny.
 7. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy minimum 4 letni oraz posiadane dodatkowe uprawnienia.
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań na danym stanowisku.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Po przeprowadzonym naborze osoba wyłoniona w II etapie zobowiązana jest o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko kierownika warsztatu-bazy” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3 w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz 15:00, pokój nr 215, II piętro Urzędu Gminy w Brodach.

 

Inne informacje.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego)

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. Lista zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy. Wynik naboru będzie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publiczne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                                                                     Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

                                                                     Katarzyna Bernaciak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja I etap.odt)Informacja I etap.odtInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Kierownika warsztatu-bazy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.15 Kb06.05.2016 13:22
Pobierz ten plik (Informacja I etap.pdf)Informacja I etap.pdfInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Kierownika warsztatu-bazy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.179 Kb06.05.2016 13:23
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH201 Kb11.05.2016 11:28
Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2016 10:18
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 kwietnia 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 07 kwietnia 2016 08:10

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

umowa o pracę

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku rachunkowość lub podatki,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 letnie udokumentowane w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. znajomość ustawy o finansach publicznych
 5. znajomość ustawy o rachunkowości,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad księgowania,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym,
 3. znajomość oraz umiejętność obsługi programów MS Office oraz systemów finansowo- księgowych
 4. zdolność analizy i syntezy informacji, logiczne myślenie, umiejętność wyjaśniania i przekazywania wiedzy
 5. dobra organizacja pracy, rzetelność , skrupulatność i odpowiedzialność

 

Zakres obowiązków i czynności podinspektora ds. księgowości budżetowej:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetu.
 2. Kontrola rachunkowo – formalna dowodów księgowych.
 3. Nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym.
 4. Kompletowanie bieżących dowodów finansowo – księgowych systematycznie i chronologicznie.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej dla środków z budżetu unii europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi.
 6. Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 18 kwietnia 2016r. do godz. 15,00.

 

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

 

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody      

Marzena Bernat        

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH355 Kb20.04.2016 11:10
Poprawiony: czwartek, 07 kwietnia 2016 08:16
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 marca 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 marca 2016 11:18

Wójt Gminy Brody
ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.
pełny etat
I. Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania konieczne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,
3. udokumentowane min. 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym lub pokrewnym.
4. umiejętność obsługi programów MS Office, Corel DRAW, Lex.
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

II.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość:
- Kodeksu postępowania administracyjnego,
- przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego oraz innych aktów normatywnych związanych z planowaniem przestrzennym, w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami
- przepisów prawa z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminy,
b) umiejętność:
- obsługi oprogramowań graficznych: CorelDraw, Photoshop, Auto CAD,
- obsługi oprogramowań GIS: MapInfo, ArcGis, Lex,
- pracy w zespole,
- radzenia sobie w nietypowych sytuacjach,
- radzenia sobie ze stresem,
c) mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych
d) odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, terminowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- udział w pracach związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procedurze przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie wypisów i wyrysów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przygotowywanie i prowadzenie analiz oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- udział w pracach związanych ze sporządzeniem raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy,
- prowadzenie gminnego rejestru dotyczącego wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
- prowadzenie gminnego rejestru dotyczącego wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
- współpraca z organami i instytucjami w zakresie polityki przestrzennej,
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności,
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 21 marca 2016r. do godz. 15:00.

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH324 Kb23.03.2016 14:01
 
Ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 01 marca 2016 16:11

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora następujących placówek:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie, ul. Kościelna 2; 27 -230 Brody,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni, ul. Iłżecka 20; 27-230 Brody,
3. Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie, ul. Widok 1; 27-230 Brody

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 3, §5 oraz § 10 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184,
poz. 1436, z późn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944  - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora ........................." (podając nazwę placówki) do dnia 14 marca 2016 r. do godz. 15.15, w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 103 (sekretariat). Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Brodach.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Brody.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 01 marca 2016 16:14
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubieni. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 28 grudnia 2015 12:57

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubieni ul. Iłżecka 20, 27 - 230 Brody

 

I. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z póź. zm.) posiadająca stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.191 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z póź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-9 cytowanego rozporządzenia.

3. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 167.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2,5,7 i 9 cytowanego rozporządzenia.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubieni" do dnia 18.01.2016 r. do godz. 15.15, w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 101 (sekretariat). Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Brodach.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Brody.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 grudnia 2015 13:04
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 13 sierpnia 2015 12:43

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 13 sierpnia 2015r.
Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach


1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):
– obywatelstwo polskie,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,
– nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
– cieszy się nieposzlakowaną opinią,
– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie zawodowe min. 5 lat.

 

3. Wymagania dodatkowe:
– dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych,
– znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych oraz zarządzanie zespołem ludzi.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
– ustalenie rocznych planów techniczno- ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
– nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
– współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
– dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów- dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,
– zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
– zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.


5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– CV ( życiorys ),
– kserokopie świadectw pracy,
– kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
– oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .
Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach" drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG pokój nr 103 do dnia 24 sierpnia 2015r. do godz. 15,30.

 

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU144 Kb01.09.2015 08:43
 
Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko:inspektora ds. inwestycji i dróg PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 12 sierpnia 2015 10:10

Skan dokumentu do podglądu w załączniku poniżej:


 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU131 Kb12.08.2015 10:12
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 30 lipca 2015 10:11

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 lipca 2015r .

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3. umowa na zastępstwo

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe techniczne,

 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 letnie udokumentowane w zakresie pracy w administracji drogowej lub pracy przy realizacji inwestycji budowlanych,

 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,

 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym,

 3. mile widzialne doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub na rzecz jst,

 4. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

 

Zakres obowiązków i czynności inspektora ds. inwestycji i dróg:

 1. Uzgadnianie projektów zjazdów oraz lokalizacji urządzeń obcych w pasie dróg gminnych

 2. Przygotowywanie oświadczeń o dostępności działek do dróg publicznych gminnych.

 3. Przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na:

  a) umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym m. in. : wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieć energetyczna i teletechniczna,

  b) budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych

 4. Naliczanie opłat i kar z tytułu zajęcia pasa drogowego.

 5. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.

 6. Opiniowanie odnośnie usytuowania ogrodzeń, budynków i budowli wzdłuż dróg gminnych.

 7. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

 8. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach gminnych pojazdów ponadnormatywnych.

 9. Nadzór, budowa i utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych i mostów.

  III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

  1. życiorys,

  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

  3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   

  Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

   

  IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Sposób i termin składania ofert.

   

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 10 sierpnia 2015r. do godz. 15,00.

   

  Inne informacje.

  Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

  I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

  II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

   

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat

  Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2015 10:14
   
  Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko: Sekretarza Gminy Brody. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  poniedziałek, 09 lutego 2015 14:40

  Skan dokumentu do podglądu w załączniku poniżej:


  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY BRODY118 Kb09.02.2015 14:42
   
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Brody PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 19 stycznia 2015 15:59

  OGŁOSZENIE

  WÓJTA GMINY BRODY

  z dnia 19 stycznia 2015r.

   

   

  Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Brody

   

  Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3 

  1. Wymagania niezbędne:

  a/ obywatelstwo polskie
  b/ zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  c/ stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku
  d/ nieposzlakowana opinia
  e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  f/ wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  g/ co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2014 poz.1202 t.j./, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych

  Ponadto kandydat na stanowisko Sekretarza Gminy powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw:
  - o samorządzie gminnym,
  - o pracownikach samorządowych,
  - o finansach publicznych,
  - Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  - o ochronie danych osobowych,
  - Kodeksu Pracy.

  2. Wymagania dodatkowe:

  a/ umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
  b/ wysoka kultura osobista,
  c/ odporność na stres,
  d/ umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  e/ znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
  f/ kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
  g/ dyspozycyjność,
  h/ zdolność podejmowania decyzji.


  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a/ opracowywanie projektów aktów, w tym Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy oraz innych zarządzeń Wójta związanych z organizacją pracy w Urzędzie,
  b/ opracowywanie projektu Statutu Gminy i Regulaminu Pracy Rady Gminy,
  c/ nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy Brody,
  d/ zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy,
  e/ organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  f/ organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,
  g/ nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
  h/ nadzorowanie przestrzegania i realizacji instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  i/ organizowanie i przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,
  m/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  j/ przyjmowanie ustnych oświadczeń woli /testamenty allograficzne/,
  k/ nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP,
  l/ nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,
  ł/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.


  4. Wymagane dokumenty:

  1/ list motywacyjny,
  2/ życiorys /CV/,
  3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia/,
  5/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
  6/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  5. Sposób i termin składania ofert.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Sekretarza” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3, pok. 103 w terminie do 02.02.2015r. do godz. 16:00.

  6. Inne informacje.

  Konkurs przeprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

  I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

  II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Wójt Gminy Brody

  /-/ Marzena Bernat

   
  Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko referenta ds podatków i opłat lokalnych. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 13 lutego 2013 08:31

  Skan dokumentu do podglądu w załączniku do pobrania poniżej


  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH434 Kb13.02.2013 08:33
   
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds podatków i opłat lokalnych. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 11 stycznia 2013 09:18

  OGŁOSZENIE

  WÓJTA GMINY BRODY

  z dnia 11 stycznia 2013r.

  Wójt Gminy Brody

  ogłasza konkurs na wolne stanowisko referenta ds podatków i opłat lokalnych


  Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3

  I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku referenta ds. podatków i opłat lokalnych

  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania konieczne:

  - obywatelstwo polskie

  - wykształcenie wyższe ekonomiczne ze specjalizacją w zakresie podatków

  - staż pracy min. 2 lata

  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

  - nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie

  - biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i ordynacji podatkowej

  - umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy

  Więcej…
   
  Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  wtorek, 08 stycznia 2013 14:20

  Skan dokumentu do podglądu w załączniku poniżej


  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH36 Kb08.01.2013 14:24
   
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 05 grudnia 2012 12:26

  OGŁOSZENIE

  WÓJTA GMINY BRODY

  z dnia 05 grudnia 2012r.


  Wójt Gminy Brody

  ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami

   

  Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3

  I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku podinspektora ds. gospodarki gruntami.

  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania konieczne:

  - obywatelstwo polskie

  - wykształcenie min. średnie

  Poprawiony: środa, 05 grudnia 2012 12:33
  Więcej…
   
  OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGK BRODY PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Dariusz Świrta   
  piątek, 01 października 2010 12:49

  OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGK BRODY TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

  Oryginalna wersja artykułu na stronie archiwalnej dostępna: tutaj

   


   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfTreść Ogłoszenia w pliku pdf193 Kb01.10.2010 12:57
  Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:20
   
  PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZGK w Brodach. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Dariusz Świrta   
  piątek, 01 października 2010 12:39

  W załaczniku do wglądu PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach w dniu 21 czerwiec 2010r.

  Oryginalna wersja artykułu na stronie archiwalnej dostępna: tutaj


  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (protokol.pdf)protokol.pdfPROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO15 Kb01.10.2010 12:41
  Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:20
   
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głownego księgowego ZGK w Brodach. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Dariusz Świrta   
  piątek, 01 października 2010 12:44
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH 
  Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) 
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.  I. Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)

  1) wymagania niezbędne:

   

  Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:21
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SP Lubienia. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 01 października 2010 13:11

  Wójt Gminy Brody  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieni ul. Iłżecka 20

  1. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania :
  1) ukończył studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

  2) ukończył studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

  Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:21
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego ZGK w Brodach. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Dariusz Świrta   
  piątek, 01 października 2010 12:13

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH

  Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.


  I. Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)
  1) wymagania niezbędne:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

  Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:22
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SP Brody. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Adam Woźniak   
  piątek, 01 października 2010 12:00
  WÓJT GMINY BRODY

  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:


  1. Szkoły Podstawowej w Brodach

  2. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach


  I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w; § 1, § 2, § 5 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436)

  Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:22
  Więcej…