Rejestry PDF Drukuj Email

 

W Urzędzie Gminy Brody prowadzone są następujące rejestry:

 • Rejestr Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny (pokój nr 100)

 • Stały Rejestr Wyborców

Stały Rejestr Wyborców Sposób udostępnienia – na pisemny wniosek strony (pokój nr 9)

 • Rejestr utraconych dowodów osobistych

Sposób udostępnienia - do wglądu na wniosek upoważnionych organów (pokój nr 16)

 • Rejestr Zarządzeń Wójta

Sposób udostępnienia -ogólnie dostępny - pokój nr 100

 • Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr Skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy

Sposób udostępnienia - pisemny wniosek (pokój nr 103)

 

Rejestr Skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy

Sposób udostępnienia - pisemny wniosek (pokój nr 100)

 • Rejestr Instytucji i Placówek Kulturalnych

Sposób udostępnienia – ogólnie dostępny (pokój nr 202)

 • Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny (pokój nr 100)

 • Rejestr Kontroli Zewnętrznych

Sposób udostępnienia - pisemny wniosek (pokój nr 116)

 • Rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny z wykluczeniem dostępu do danych osobowych (pokój nr 203)

 • Rejestr wydanych dowodów osobistych

Sposób udostępnienia - do wglądu na wniosek upoważnionych organów (pokój nr 9)

 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Sposób udostępniania pokój nr 208

 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny (pokój nr 100)

 • Rejestr Organizacji Pozarządowych

Sposób udostępnienia -  ogólnie dostępny pok 200

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Sposób udostępnienia - do wglądu na wniosek upoważnionych organów pok. 200

 • Centralny rejestr umów

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny pok. 103

 • Rejestr wypadków przy pracy

Sposób udostępnienia - do wglądu na wniosek upoważnionych organów pok. 115

 • Rejestr faktur

Sposób udostępnienia - jawny pok. 110

 • Rejestr zwolnień lekarskich

Sposób udostępnienia - do wglądu na wniosek upoważnionych organów pok. 110

 • Rejestr Sołtysów 

Sposób udostępnienia - jawny pok.100

 • Rejestr wydanych zaświadczeń z archiwum 

Sposób udostępnienia - jawny pok. 100

 • Rejestr umów 

Sposób udostępnienia - jawny pok.113

 • Rejestr zwierząt oznakowanych 

Sposób udostępnienia - jawny pok. 203

 • Rejestr oświadczeń majątkowych radnych

Sposób udostępnienia - jawny opublikowany w BIP

 • Rejestr wydanych zezwoleń na transport drogowy i przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny pok. 116

 • Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie – pok. 107

 • Rejestr wymiarowy podatników podatku leśnego 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie – pok. 106,107

 • Rejestr wymiarowy podatników podatku od nieruchomości 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie – pok.106,107

 • Rejestr wymiarowy podatników podatku rolnego 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie – pok.106,107

 • Rejestr udzielonych umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, ulg 

Sposób udostępnienia - dane częściowo podlegające ochronie danych osobowych pok. 106.107

 • Rejestr wymiarowy podatników podatku od środków transportowych

Sposób udostępnienia - dane podlegające ochronie - pok. 106,107

 • Rejestr informacji o środowisku i jego ochronie 

Sposób udostępnienia - jawne pok. 203

 • Rejestr wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym 

Sposób udostępnienia - jawny z wyjątkiem danych osobowych podlegających ochronie pok. 208

 • Dziennik Korespondencyjny 

Sposób udostępnienia - jawny z wyjątkiem danych osobowych podlegających ochronie pok. 103

 • Zbiór oświadczeń majątkowych Sekretarza , Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych

Sposób udostępnienia - jawny z wyjątkiem danych osobowych podlegających ochronie – pok. 116

 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 

Sposób udostępnienia - jawny z wyjątkiem danych osobowych podlegających ochronie pok.116

 • Rejestr wydanych decyzji dot. spraw obronnych 

Sposób udostępnienia - jawny z wyjątkiem danych osobowych podlegających ochronie – pok. 212

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 20 października 2010 12:25
Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 14:21