Ewidencje PDF Drukuj Email

 

W Urzędzie Gminy Brody prowadzone są następujące ewidencje:

 • Ewidencja działalności gospodarczej

Sposób udostępnienia - ewidencja jawna z wyłączeniem danych osobowych, na pisemny wniosek - pokój nr 202 lub telefonicznie (41) 271-12-59 wew. 216

 • Ewidencja ludności

Sposób udostępnienia - na wniosek osoby lub organu, która ma interes prawny - pokój nr 9

 • Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposób udostępnienia – ogólnie dostępna - pokój nr 202 lub telefonicznie (41) 271-12-59 wew. 216

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny z wykluczeniem dostępu do danych osobowych (pokój nr 116)

 • Ewidencja winiosków o udzielenie informacji publicznej

Sposób udostępnienia - ogólnie dostępny z wykluczeniem dostępu do danych osobowych (pokój nr 103)

 • Ewidencja dróg gminnych i mostów 

Sposób udostępnienia - jawny pok. 207

 • Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie pok. 106

 • Ewidencja miejsc pamięci narodowej

Sposób udostępnienia - jawne pok.115

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie - pok.115

 • Ewidencja zabytków nieruchomych 

Sposób udostępnienia - jawne -pok.115

 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie - pok.115

 • Ewidencja umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

Sposób udostępnienia - dane osobowe podlegające ochronie - pok.115

 • Ewidencja danych o zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

Sposób udostępnienia - jawny pok.115

 • Ewidencja gruntów i budynków 

Sposób udostępnienia - dane podlegające ochronie danych osobowych – pok.208

 • Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości 

Sposób udostępnienia - dane podlegające ochronie danych osobowych – pok.210

 

 

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 20 października 2010 12:33
Poprawiony: środa, 02 kwietnia 2014 08:27