Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja X (2014-10-30)
  • Uchwała Nr XLVIII/291/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
  • Uchwala Nr XLV111/292/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  • Uchwała Nr XLV111/293/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym
  • Uchwała Nr XLVIII/294/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody
  • Uchwala Nr XLV111/295/2014 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego w 2015 roku
  • Uchwała Nr XLVIII/296/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2015-2020.Szczegóły

Wielkość 4.51 MB
Pobrany 895
Dodany 2014-11-27
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz