Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja nr V (2014-04-30)
  • Uchwala Nr XLIII/268/14 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020.
  • Uchwala Nr XLIII/269/14 w sprawie: wprowadzenia z mian w budżecie gminy na 2014 rok.
  • Uchwala Nr XLIII/270/14 w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego PN."Aktywność szansą na lepsze jutro —rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację działania 7.1, Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",
  • Uchwala Nr XLIII/271/14 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
  • Uchwala Nr XLIII/272/14 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2013 rok,
  • Uchwala Nr XLIII/273/14 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2013 rok,
  • Uchwala Nr XLIII/274/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013 rok,
  • Uchwala Nr XLIII/275/14 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy BRODY w Brodach.Szczegóły

Wielkość 6.32 MB
Pobrany 494
Dodany 2014-05-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz