Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja nr II (2014-01-21)
  • Uchwała Nr XXXX/252/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
  • Uchwała Nr XXXX/253/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
  • Uchwała Nr XXXX/254/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
  • Uchwała Nr XXXX/255/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr XXXX/256/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr XXXX/257/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/64/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
  • Uchwała Nr XXXX/258/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Studium iWarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 11.46 MB
Pobrany 651
Dodany 2014-02-24
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz