Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XI(2012-12-28)
 • UCHWAŁA Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/148/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach w sprawie przekazania gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej Nr 9 i 42 w granicach administracyjnych gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie przekazania gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/73/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/161/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/162/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • UCHWAŁA Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2013 rok.Szczegóły

Wielkość 10.47 MB
Pobrany 669
Dodany 2013-01-15
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz