Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XI (2007-11-26)
 • Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 • Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 • Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 • Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki ŻUK A 18H.
 • Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.
 • Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Trębowiec i Krynki dla mieszkańców gminy Brody na rok 2008.
 • Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XI/97/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XI/98/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad pobytu, określenia inkasentów i terminów płatności.
 • Uchwała Nr XI/99/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XI/100/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru płatności i terminów płatności.
 • Uchwała Nr XI/101/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Brody dodatku specjalnego.
 • Uchwała Nr XI/102/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej.Szczegóły

Wielkość 5.22 MB
Pobrany 566
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz