Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IX (2007-09-28)
 • Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie poręczenia spłaty kredytu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
 • Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego GZOZ w Brodach w likwidacji.
 • Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie likwidacji Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
 • Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 • Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2006 rok.
 • Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Staw Kunowski - Bór Kunowski w m. Staw Kunowski.
 • Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie przyjęcia na własność budynku(baraku) mieszkalnego na rzecz Gminy Brody od Stowarzyszenia "SAMARYTANIN" w Starachowicach.
 • Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Brody oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty Gminy oddane w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 • Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 czerwca 1999r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Styków.
 • Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruda, gm. Brody.
 • Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Brody zobowiązania wynikającego z umowy umorzeniowej nr 100/2003/Wn-13/OW-om/U z dnia 29.12.2003r.
 • Uchwała Nr IX/79/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 • Uchwała Nr IX/80/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2008-2011.Szczegóły

Wielkość 5.87 MB
Pobrany 543
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz