Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VIII (2007-08-24)
  • Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
  • Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
  • Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2006 rok.
  • Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Styków, ul. Nad Zalewem gm. Brody.
  • Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej odpłatnie, osobom fizycznym który wzniosły w tej nieruchomości budynek mieszkalny, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Brody przy ul. Piaskowej 24.
  • Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie Statutu Przedszkola w Stykowie.
  • Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
  • Uchwała Nr VIII/65/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Miastu i Gminie Kunów na dofinansowanie usuwania skutków powodzi z zakresu infrastruktury technicznej.Szczegóły

Wielkość 4.83 MB
Pobrany 569
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz