Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IV (2007-04-27)
 • Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007r.
 • Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 • Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego leśnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: upoważnienia Wójta do złożenia wstępnych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".
 • Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Adamów przez wieś (odcinek od cmentarza).
 • Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kielce w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach budowy chodników przy drodze krajowej nr 42 w Kuczowie i przy drodze krajowej nr 9 na odcinku Młynek - Brody.
 • Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki Fiat 126p.
 • Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek.
 • Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach za rok 2006.
 • Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach za okres 01.01.2007 do 31.01.2007
 • Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy.
 • Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
 • Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
 • Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: stwierdzenia nie wygaśnięcia mandatu wójta.
 • Uchwała Nr IV/39/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 • Uchwała Nr IV/40/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2006 roku.
 • Uchwała Nr IV/41/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.Szczegóły

Wielkość 1.03 MB
Pobrany 565
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz