Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III (2007-03-23)
 • Uchwała Nr III/14/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: przyjęcia statutów sołectw Gminy Brody.
 • Uchwała Nr III/15/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim.
 • Uchwała Nr III/16/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu.
 • Uchwała Nr III/17/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu.
 • Uchwała Nr III/18/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania dla Stowarzyszenia Sportowego KAMIENNA w Brodach obuwia sportowego.
 • Uchwała Nr III/19/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 • Uchwała Nr III/20/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
 • Uchwała Nr III/21/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na rzecz Gminy Brody, położonych w oddziale nr 176 pododdział C, Nadleśnictwa Starachowice, w obrębie ewidencyjnym Adamów, oznaczonych jako działka nr 176/1202 o pow. 0,4879 ha, z przeznaczeniem na cele społeczno - opiekuńcze.
 • Uchwała Nr III/22/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody.
 • Uchwała Nr III/23/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania za rok 2006.
 • Uchwała Nr III/24/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.Szczegóły

Wielkość 7.54 MB
Pobrany 657
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2011-02-25

Pobierz