Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja I (2007-02-16)
 • Uchwała Nr I/1/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: odpłatnego nabycia od Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" udziału w wysokości 183/1552,5 części w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej położonej w Brodach ul. Jaśminowa, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr I/2/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała Nr I/3/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: zmian szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
 • Uchwała Nr I/4/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
 • Uchwała Nr I/5/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: powołania Kapituły nagrody honorowej przyznawanej za zasługi na rzecz Gminy Brody pn: "Andrzej Roku".
 • Uchwała Nr I/6/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr I/7/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. W sprawie: ustalenia kwoty dopłaty do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr I/8/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: zmiany stawek opłaty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustalonych w uchwale Nr IV / 49 / 2004 z 9 czerwca 2004 roku.
 • Uchwała Nr I/9/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 • Uchwała Nr I/10/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2007.
 • Uchwała Nr I/11/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r. w sprawie: stwierdzenia nie wygaśnięcia mandatu wójta.Szczegóły

Wielkość 790.54 KB
Pobrany 570
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz