Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VII (2006-09-27)
 • Uchwała Nr VII/53/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
 • Uchwała Nr VII/54/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
 • Uchwała Nr VII/55/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Uchwała Nr VII/56/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: udzielenie w 2006 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie organizacji VII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Starachowicach.
 • Uchwała Nr VII/57/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: ustalenia ceny żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz wysokości stawki na podatek rolny.
 • Uchwała Nr VII/58/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
 • Uchwała Nr VII/59/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
 • Uchwała Nr VII/60/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody.
 • Uchwała Nr VII/61/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Bór Kunowski.
 • Uchwała Nr VII/62/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Bór Kunowski.
 • Uchwała Nr VII/63/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody.
 • Uchwała Nr VII/64/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wspólnej położonej w Brodach przy ul. Parkowej 1.
 • Uchwała Nr VII/65/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.Szczegóły

Wielkość 592.49 KB
Pobrany 567
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz