Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI (2006-08-24)
  • Uchwała Nr VI/43/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
  • Uchwała Nr VI/44/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
  • Uchwała Nr VI/45/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: przejęcia majątku wodno-ściekowego od Międzynarodowego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.
  • Uchwała Nr VI/46/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
  • Uchwała Nr VI/47/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2005 rok.
  • Uchwała Nr VI/48/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2005 rok.
  • Uchwała Nr VI/49/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Brodach przy ul. Szkolnej 79, stanowiącego własność Gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej oraz uchylenia uchwały Nr X/115/2005.
  • Uchwała Nr VI/50/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Uchwała Nr VI/51/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: ustanowienia nagrody honorowej przyznawanej za zasługi na rzecz Gminy Brody pn: "ANDRZEJ ROKU".
  • Uchwała Nr VI/52/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 578.82 KB
Pobrany 583
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz