Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja II (2006-03-24)
  • Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
  • Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Uchwała Nr II/16/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
  • Uchwała Nr II/17/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: zasad i warunków nabywania pojemników na terenie Gminy Brody.
  • Uchwała Nr II/18/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Brody.
  • Uchwała Nr II/19/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: zmian w Statutu ZOE-AS.
  • Uchwała Nr II/20/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.
  • Uchwała Nr II/21/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2005 rok.
  • Uchwała Nr II/22/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.
  • Uchwała Nr II/23/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 1.69 MB
Pobrany 611
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz