Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja I (2006-02-06)
 • Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zmiany U Nr. III/45/2003r. Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy w Broda.
 • Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zasad i warunków nabycia pojemników na terenie Gminy Brody.
 • Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie.
 • Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
 • Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowościach: Brody, Bór Kunowski, Lipie, Staw Kunowski.
 • Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego, właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Brody, położoną we wsi Staw Kunowski przy ul. Klonowej.
 • Uchwała Nr I/8/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała Nr I/9/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych.
 • Uchwała Nr I/10/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.
 • Uchwała Nr I/11/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 • Uchwała Nr I/12/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr I/13/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2006.Szczegóły

Wielkość 2.8 MB
Pobrany 595
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz