Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2016
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2016 Pliki: 226
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie Nr 8/2016

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Brody z dnia stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody.

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Brody z dnia stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-02-01
40.62 KB
256
Zarządzenie Nr 7/2016

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-02-05
669.74 KB
248
ZARZĄDZENIE Nr 9/2016

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubieni Pani Iwonie Rurarz

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-02-18
58.63 KB
258
Zarządzenie nr 19/2016

Zarządzenie Nr 19/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie

2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni

3. Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-02
809.11 KB
255
Zarządzenie Nr 1/2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
1.99 MB
253
Zarządzenie Nr 2/2016

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsluga Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2016 roku

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
50.32 KB
246
ZARZĄDZENIE NR 3/2016

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przyjazne przedszkole w Lubieni"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
341.7 KB
280
ZARZĄDZENIE NR 4/2016

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 14 stycznia 2016 t w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
40.86 KB
265
ZARZĄDZENIE Nr 5/2016

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Brody w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
50.93 KB
261
ZARZĄ DZENIE Nr 5/1/2016

ZARZĄ DZENIE Nr 5/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
31.36 KB
237
ZARZĄDZENIE Nr 5/2/2016

ZARZĄDZENIE Nr 5/2/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
771.54 KB
237
ZARZĄDZENIE Nr 10/2016

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
720.25 KB
249
ZARZĄDZENIE NR 11/2016

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 01.02.2016 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
23.83 KB
245
Zarządzenie Nr 12/2016

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży linii napowietrznej średniego napięcia

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
68.24 KB
251
ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 17 lutego 2016 r w sprawie: Regulaminu udostępniania nagrań z obrad Rady Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
27.85 KB
235
ZARZĄDZENIE Nr 14/2016

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-21
225.1 KB
256
ZARZĄDZENIE Nr 15/2016

ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
821.35 KB
248
Zarządzenie Nr 16/2016

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
2.52 MB
238
Zarządzenie Nr 17/2016

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie: powierzenia realizacji zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Brody w 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
107.18 KB
253
ZARZĄDZENIE Nr 18/2016

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 22.02.2016 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz częściowego umorzenia ustawowych odsetek.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
23.17 KB
248
ZARZĄDZENIE Nr 19/2016

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 Wójta Gminy Brody z dnia lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie, Dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Lubieni oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
108.02 KB
246
ZADZĄDZENIE NR 20/2016

ZADZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29.02. 2016 r. w sprawie: określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakup pomp głębinowych do pompowania ścieków.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
53.94 KB
235
ZARZĄDZENIE Nr 21/2016

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
34.78 KB
249
ZARZĄDZENIE NR 22/2016


ZARZĄDZENIE NR 22/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03.03.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudzie przy ul. Nad Zalewem, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległych, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
45.45 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 23/2016

ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
689.44 KB
236
Zarządzenie Nr 24/2016

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 03 marca 2016r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania gminnego planu rewitalizacji.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
31.25 KB
267
Zarządzenie Nr 25/2016

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 03 marca 2016r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji przyjętych na 2016 rok wniosków funduszu soleckiego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
29.89 KB
240
ZARZĄDZENIE Nr 26/2016

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
829.37 KB
247
ZARZĄDZENIE Nr 27/2016

ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
64.72 KB
279
ZARZĄDZENIE Nr 28/2016

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz doplat do tych świadczeń na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
74.24 KB
264
Zarządzenie Nr 29/2016

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
64.2 KB
241
Zarządzenie nr 30/2016

Zarządzenie nr 30/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie: zasad kontroli zarządczej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
447.36 KB
355
Zarządzenie Nr 31/2016

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Brody Regulaminu okresowej oceny pracowników.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
334.49 KB
267
Zarządzenie Nr 32/2016

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2016r. w sprawie powolania komisji konkursowej do naboru na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
30.87 KB
254
ZARZĄDZENIE NR 35/2016

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2016 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz częściowego umorzenia ustawowych odsetek.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
23.9 KB
241
Zarządzenie Nr 36/2016

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
83.28 KB
271
Zarządzenie Nr 37/2016

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkolno — Przedszkolnego w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
79.81 KB
234
Zarządzenie Nr 38/2016

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-22
81.18 KB
269
Zarządzenie Nr 6/2016

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2016 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
23.36 KB
253
ZARZĄDZENIE Nr 33/2016

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
53.36 KB
230
ZARZĄDZENIE Nr 34/2016

ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
827.23 KB
259
Zarządzenie Nr 39/2016

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie, dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Lubieni oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
59.9 KB
232
ZARZĄDZENIE Nr 40/2016

ZARZĄDZENIE Nr 40/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.03.2016 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
19.06 KB
264
ZARZĄDZENIE Nr 41/2016

ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
875.34 KB
256
ZARZĄDZENIE Nr 42/2016

ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-14
161.59 KB
241
ZARZĄDZENIE Nr 43/2016

ZARZĄDZENIE Nr 43/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-14
915.82 KB
226
ZARZĄDZENIE NR 46/2016

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 08.04.2016 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz częściowego umorzenia ustawowych odsetek

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-14
23.56 KB
235
Zarządzenie Nr 47/2016

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-14
27.52 KB
256
ZARZĄDZENIE Nr 44/2016

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
49.75 KB
214
ZARZĄDZENIE Nr 45/2016

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
770.9 KB
249
ZARZĄDZENIE NR 48/2016

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego budynku mieszkalno-biurowego usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 223/9 położonej w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 5, stanowiącej własność Gminy Brody, znajdującej się w trwałym zarządzie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Brodach w likwidacji.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
32.3 KB
232
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016

ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
158.77 KB
216
ZARZĄDZENIE Nr 50/2016

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
892.4 KB
216
Zarządzenie Nr 51/2016

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Gminy w Brodach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
85.98 KB
222
ZARZĄDZENIE Nr 52/2016

ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
191.61 KB
213
ZARZĄDZENIE Nr 52/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 52/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
872.66 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 53/2016

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
176.18 KB
215
ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
901.77 KB
215
ZARZĄDZENIE NR 54/2016

ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 27.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2015 rok

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
386.08 KB
215
ZARZĄDZENIE NR 55/2016

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 27.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2015 rok

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
324.67 KB
214
Zarządzenie Nr 56/2016

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji przyjętych na 2016 rok wniosków funduszu soleckiego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
25.07 KB
219
Zarządzenie Nr 57/2016

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
78.22 KB
227
Zarządzenie Nr 58/2016

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
77.33 KB
215
Zarządzenie Nr 59/2016

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
78.23 KB
213
Zarządzenie Nr 60/2016

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
77.89 KB
231
ZARZĄDZENIE Nr 61/2016

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
172.08 KB
245
ZARZĄDZENIE Nr 61/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 61/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
723.31 KB
216
ZARZĄDZENIE Nr 62/2016

ZARZĄDZENIE Nr 62/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
895.64 KB
227
ZARZĄDZENIE Nr 63/2016

ZARZĄDZENIE Nr 63/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
173.67 KB
246
ZARZĄDZENIE Nr 64/2016

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
902.54 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 65/2016

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.05.2016 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
18.61 KB
255
ZARZĄDZENIE Nr 66/2016

ZARZĄDZENIE Nr 66/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.05.2016 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
19.16 KB
233
ZARZĄDZENIE Nr 67/2016

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
197.8 KB
214
ZARZĄDZENIE 68/2016

ZARZĄDZENIE 68/2016 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17.05.2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą koszącą, ładowacz czołowy, stopień sprężający.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
66.33 KB
228
ZARZĄDZENIE Nr 69/2016

ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
31.22 KB
229
ZARZĄDZENIE Nr 70/2016

ZARZĄDZENIE Nr 70/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
184.58 KB
226
ZARZĄDZENIE Nr 71/2016

ZARZĄDZENIE Nr 71/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
941.57 KB
207
ZARZĄDZENIE NR 72/2016

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 30.05.2016 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz umorzenia ustawowych odsetek

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
21.75 KB
229
Zarządzenie Nr 73/2016

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
24.44 KB
230
ZARZĄDZENIE Nr 74/2016

ZARZĄDZENIE Nr 74/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
976.12 KB
238
ZARZĄDZENIE Nr 75/2016

ZARZĄDZENIE Nr 75/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
945.38 KB
239
ZARZĄDZENIE Nr 76/2016

ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
142.5 KB
250
ZARZĄDZENIA NR 78/2016

ZARZĄDZENIA NR 78/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02.06.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
35.18 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 79/2016

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03.06.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
42.04 KB
231
ZARZĄDZENIE Nr 80/2016

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
183.82 KB
267
ZARZĄDZENIE NR 81/2016

ZARZĄDZENIE NR 81/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
78.59 KB
343
Zarządzenie Nr 84/2016

Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
153.17 KB
228
ZARZĄDZENIE Nr 92/2016

ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-11
32.45 KB
241
ZARZĄDZENIE Nr 76/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 76/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
527.06 KB
244
ZARZĄDZENIE Nr 77/2016 WÓJTA

ZARZĄDZENIE Nr 77/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
105.81 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 77/1/12016

ZARZĄDZENIE Nr 77/1/12016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
569.74 KB
239
ZARZĄDZENIE Nr 82/2016

ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
220.09 KB
238
ZARZĄDZENIE Nr 83/2016

ZARZĄDZENIE Nr 83/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
1.07 MB
219
Zarządzenie Nr 85/2016

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
249.33 KB
233
ZARZĄDZENIE Nr 86/2016

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
1.06 MB
234
ZARZĄDZENIE Nr 87/2016

ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
956.47 KB
226
ZARZĄDZENIE NR 88/2016

ZARZĄDZENIE NR 88/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za czynsz mieszkalny w wynajmowanym lokalu socjalnym w kwocie 3,43 zł oraz umorzenia odsetek od zaległości z tyt. opłat za zużycie wody w kwocie 4,57 zł Pani Marioli D.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
15.24 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 89/2016

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-20
105.87 KB
249
ZARZĄDZENIE Nr 90/2016

ZARZĄDZENIE Nr 90/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
96.7 KB
245
ZARZĄDZENIE Nr 91/2016

ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
544.17 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 93/2016

ZARZĄDZENIE Nr 93/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
968.66 KB
238
ZARZĄDZENIE Nr 94/2016

ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2016 r. i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
532.52 KB
229
ZARZĄDZENIE Nr 95/2016

ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
204.17 KB
221
ZARZĄDZENIE Nr 96/2016

ZARZĄDZENIE Nr 96/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
1.05 MB
240
ZARZĄDZENIE Nr 97/2016

ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
206.11 KB
235
ZARZĄDZENIE Nr 97/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 97/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
1.07 MB
245
ZARZĄDZENIE Nr 98/2016

ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
81.47 KB
228
ZARZĄDZENIE Nr 98/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 98/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
555.22 KB
210
ZARZĄDZENIE Nr 99/2016

ZARZĄDZENIE Nr 99/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
107.05 KB
243
Zarządzenie Nr 100/2016

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
22.22 KB
221
ZARZĄDZENIE NR 101/2016

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
22.79 KB
264
ZARZĄDZENIE NR 102

ZARZĄDZENIE NR 102 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
76.94 KB
248
ZARZĄDZENIE NR 103/2016

ZARZĄDZENIE NR 103/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie ul. Kościelna 2.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
44.97 KB
241
Zarządzenie Nr 104/2016

Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 12 sierpnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
72.32 KB
258
ZARZĄDZENIE NR 105/2016

ZARZĄDZENIE NR 105/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
25.42 KB
263
ZARZĄDZENIE NR 106/2016

ZARZĄDZENIE NR 106/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
25.96 KB
226
Zarządzenie Nr 107/2016

Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 22 sierpnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
71.92 KB
227
Zarządzenie Nr 108/2016

Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 22 sierpnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
71.18 KB
233
Zarządzenie Nr 109/2016

Zarządzenie Nr 109/2016  Wójta Gminy Brody z dnia 22 sierpnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
71.2 KB
259
Zarządzenie Nr 110/2016

Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 22 sierpnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
71.32 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 111/2016

ZARZĄDZENIE Nr 111/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
1.09 MB
245
ZARZĄDZENIE Nr 112/2016

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2016r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
108.37 KB
210
ZARZĄ DZENIE Nr 113/2016

ZARZĄ DZENIE Nr 113/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
55.74 KB
229
ZARZĄDZENIE Nr 114/2016

ZARZĄDZENIE Nr 114/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
968.45 KB
221
ZARZĄDZENIE Nr 115/2016

ZARZĄDZENIE Nr 115/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
35.49 KB
212
ZARZĄDZENIE Nr 115/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 115/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
541.79 KB
259
ZARZĄDZENIE NR 116/2016

ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
350.72 KB
235
Zarządzenie nr 118/2016

Zarządzenie nr 118/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 08.09.2016 r. w sprawie: przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków kierowanych do Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
211.26 KB
242
ZARZĄDZENIE NR 119/2016

ZARZ ĄDZENIE Nr 119/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
352.92 KB
230
ZARZĄDZENIE Nr 121/2016

ZARZĄDZENIE Nr 121/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 września 2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
65.81 KB
259
Zarządzenie Nr 122/2016

Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 22 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Brody Ilżeckie" w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
2.18 MB
463
ZARZĄDZENIE Nr 117/2016

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
199.06 KB
213
ZARZĄDZENIE Nr 117/1//2016

ZARZĄDZENIE Nr 117/1//2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
574.25 KB
228
ZARZĄDZENIE NR 119/1/2016

ZARZĄDZENIE NR 119/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 września 2016r. w sprawie przygotowania materialów do opracowania budżetu GMINY BRODY na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
28.08 KB
229
ZARZĄDZENIE Nr 120/2016

ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.07 MB
231
ZARZĄDZENIE Nr 123/2016

ZARZĄDZENIE Nr 123/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
344.77 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 124/2016

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy W Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.08 MB
229
ZARZĄDZENIE Nr 125/2016

ZARZĄDZENIE Nr 125/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
993.07 KB
224
ZARZĄDZENIE Nr 126/2016

ZARZĄDZENIE Nr 126/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.06 MB
233
ZARZĄDZENIE Nr 127/2016

ZARZĄDZENIE Nr 127/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
565.26 KB
213
Zarządzenie Nr 128/2016

Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 29 września 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
77.57 KB
217
Zarządzenie Nr 129/2016

Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 29 września 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
77.54 KB
231
ZARZADZENIE Nr 130/2016

ZARZADZENIE Nr 130/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 września 2016 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2015 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09 września 2015r. w sprawie powolania Komisji do spraw oceny wniosków solectw składanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2016.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
52.31 KB
226
ZARZĄDZENIE Nr 131/2016

ZARZĄDZENIE Nr 131/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
455.41 KB
207
ZARZĄDZENIE Nr 132/2016

ZARZĄDZENIE Nr 132/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.05 MB
221
Zarządzenie Nr 133/2016

Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 6 października 2016 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
24.68 KB
214
Zarządzenie Nr 134/2016

Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 6 października 2016 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
24.44 KB
209
ZARZĄDZENIE Nr 135/2016

ZARZĄDZENIE Nr 135/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 października 2016 r. :w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
562.02 KB
233
ZARZĄDZENIE NR 136/2016

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BRODY NR 136 /2016 Z DNIA 17 października 2016 ROKU w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
36.59 KB
213
ZARZĄDZENIE Nr 137/2016

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
356.32 KB
225
ZARZĄDZENIE Nr 138/2016

ZARZĄDZENIE Nr 138/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.15 MB
214
ZARZĄDZENIE NR 139/2016

ZARZĄDZENIE NR 139/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie ul. Kościelna 2.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
26.75 KB
229
ZARZĄDZENIE Nr 140/2016

ZARZĄDZENIE Nr 140/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
187.89 KB
215
ZARZĄDZENIE Nr 141/2016

ZARZĄDZENIE Nr 141/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.09 MB
209
Zarządzenie Nr 142/2016

Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko mł.referent ds. obronnych i zarządzania Icryzysowego/mł.referent ds. obsługi urzędu

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
28.39 KB
216
ZARZĄDZENIE Nr 143/2016

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 października 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Brodach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
22.14 KB
217
Zarządzenie Nr 144/2016

Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
28.54 KB
211
ZARZĄDZENIE Nr 145/2016

ZARZĄDZENIE Nr 145/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonańych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1 MB
212
ZARZĄDZENIE Nr 146/2016

ZARZĄDZENIE Nr 146/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.11 MB
219
ZARZĄDZENIE Nr 147/2016

ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
200.66 KB
221
ZARZĄDZENIE Nr 148/2016

ZARZĄDZENIE Nr 148/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1.12 MB
233
Zarządzenie Nr 149/2016

Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2016r. w sprawie: powierzenia realizacji zadania polegającego na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
36.26 KB
217
ZARZĄDZENIE Nr 150/2016

ZARZĄDZENIE Nr 150/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
146.71 KB
218
ZARZĄDZENIE Nr 151/2016

ZARZĄDZENIE Nr 151/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
586.8 KB
218
ZARZĄDZENIE Nr 151/1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 151/1/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
68.5 KB
209
ZARZĄDZENIE Nr 152/2016

ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1012.71 KB
194
Zarządzenie Nr 153/2016

Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 9 listopada 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
74.3 KB
220
ZARZĄDZENIE NR 154/2016

ZARZĄDZENIE NR 154/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2017- 2023.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
22.43 KB
214
ZARZĄDZENIE NR 155/2016

ZARZĄDZENIE NR 155/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
27.37 KB
194
Zarządzenie Nr 156/2016

Zarządzenie Nr 156/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
29.38 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 157/2016

ZARZĄDZENIE Nr 157/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
203.87 KB
228
ZARZĄDZENIE Nr 158/2016

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
456.18 KB
214
ZARZĄDZENIE NR 159/2016

ZARZĄDZENIE NR 159/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 23.11.2016 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz umorzenia ustawowych odsetek.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
20.67 KB
221
ZARZĄDZENIE NR 160/2016

ZARZĄDZENIE NR 160/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 23.11.2016 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
14.93 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 161/2016

ZARZĄDZENIE Nr 161/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
70.51 KB
215
ZARZĄDZENIE Nr 162/2016

ZARZĄDZENIE Nr 162/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz doplat do tych świadczeń na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
71.21 KB
216
ZARZĄDZENIE Nr 163/2016

ZARZĄDZENIE Nr 163/2016  WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
587.47 KB
221
ZARZĄDZENIE Nr 164/2016

ZARZĄDZENIE Nr 164/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
565.41 KB
215
ZARZĄDZENIE Nr 165/2016

ZARZĄDZENIE Nr 165/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
67.77 KB
214
ZARZĄDZENIA NR 166/2016

ZARZĄDZENIA NR 166/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102 Wójta Gminy Brody z dnia 5 sierpnia 2016 r. dot. organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
28.62 KB
228
ZARZĄDZENIA NR 167/2016

ZARZĄDZENIA NR 167/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2015 r. dot. utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
28.76 KB
234
ZARZĄDZENIA NR 168/2016

ZARZĄDZENIA NR 168/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2016 r. dot. powołania Gminnej Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
25.11 KB
225
ZARZĄDZENIA NR 169/2016

ZARZĄDZENIA NR 169/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/15 Wójta Gminy Brody z dnia 04 grudnia 2015 roku dot. powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i Materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Brody oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
22.18 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 170/2016

ZARZĄDZENIE Nr 170/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
55.66 KB
233
ZARZĄDZENIE Nr 171/2016

ZARZĄDZENIE Nr 171/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
1011.05 KB
220
Zarządzenie Nr 174/2016

Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 05.12.2016 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
34.52 KB
236
Zarządzenie Nr 175/2016

Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 5 grudnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
24.83 KB
219
Zarządzenie Nr 176/2016

Zarządzenie Nr 176/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 5 grudnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
24.71 KB
243
ZARZĄDZENIE NR 177/2016

ZARZĄDZENIE NR 177/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05.12.2016r. do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XV/89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
260.43 KB
359
Zarządzenie Nr 178/2016

Zarządzenie Nr 178/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 5 grudnia 2016 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
71.7 KB
218
Zarządzenie nr 183/2016

Zarządzenie nr 183/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Brody oraz jej jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
24.79 KB
225
ZARZĄDZENIE Nr 184/2016

ZARZĄDZENIE Nr 184/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-03
193.93 KB
239
ZARZADZENIE Nr 172/2016

ZARZĄDZENIE Nr 172/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
427.45 KB
240
ZARZĄDZENIE Nr 173/2016

ZARZĄDZENIE Nr 173/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
587.61 KB
219
ZARZĄDZENIE NR 179/2016

ZARZĄDZENIE NR 179/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
115.72 KB
271
ZARZĄDZENIE Nr 180/2016

ZARZĄDZENIE Nr 180/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
192.23 KB
203
ZARZĄDZENIE Nr 181/2016

ZARZĄDZENIE Nr 181/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
414.5 KB
233
ZARZĄDZENIE Nr 182/2016

ZARZĄDZENIE Nr 182/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
32.02 KB
215
ZARZĄDZENIE Nr 185/2016

ZARZĄDZENIE Nr 185/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
872.39 KB
210
ZARZĄDZENIE Nr 186/2016

ZARZĄDZENIE Nr 186/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
196.99 KB
210
ZARZĄDZENIE Nr 187/2016

ZARZĄDZENIE Nr 187/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
409.62 KB
208
Zarządzenie Nr 188/2016

Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie powolania komisji likwidacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
21.41 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 189/2016

ZARZĄDZENIE Nr 189/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach 2016 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
1.02 MB
229
ZARZĄDZENIE Nr 190/2016

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wydzielenia w budżecie GMINY BRODY na 2017 rok zadań realizowanych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
107.33 KB
426
ZARZĄDZENIE Nr 191/2016

ZARZĄDZENIE Nr 191/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
884.7 KB
222
ZARZĄDZENIE Nr 192/2016

ZARZĄDZENIE Nr 192/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
29.48 KB
219
ZARZĄDZENIE Nr 193/2016

ZARZĄDZENIE Nr 193/2016 WÓJTA GMINY BRODY zgnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
60.74 KB
210
ZARZĄDZENIE Nr 194/2016

ZARZĄDZENIE Nr 194/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków na 2017 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
26.37 KB
211
ZARZĄDZENIE Nr 195/2016

ZARZĄDZENIE Nr 195/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
122.24 KB
207
ZARZĄDZENIE Nr 196/2016

ZARZĄDZENIE Nr 196/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Brody dla gminnych jednostek budżetowych na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
53.92 KB
213
ZARZĄDZENIE NR 197/2016

ZARZĄDZENIE NR 197/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
88.3 KB
208
ZARZĄDZENIE NR 198/2016

ZARZĄDZENIE NR 198/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na 2017 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
65.57 KB
195
ZARZĄDZENIE Nr 199/2016

ZARZĄDZENIE Nr 199/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
123.66 KB
197
ZARZĄDZENIE Nr 200/2016

ZARZĄDZENIE Nr 200/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2016 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
65.41 KB
208
ZARZADZENIE NR 201/2016

ZARZADZENIE NR 201/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2017 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
89.19 KB
218
ZARZADZENIE NR 202/2016

ZARZADZENIE NR 202/2016 WOJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
35.74 KB
217
ZARZADZENIE NR 203/2016

ZARZADZENIE NR 203/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
36.07 KB
232
ZARZADZENIE NR 204/2016

ZARZADZENIE NR 204/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
34.95 KB
211
ZARZADZENIE NR 205/2016

ZARZADZENIE NR 205/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
32.35 KB
225
ZARZADZENIE NR 206/2016

ZARZADZENIE NR 206/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych skladników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
41.29 KB
234
ZARZĄDZENIE Nr 207/2016

ZARZĄDZENIE Nr 207/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
22.05 KB
227
ZARZĄDZENIE NR 208/2016

ZARZĄDZENIE NR 208/2016 WOJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych (gotówki), depozytów znajdującej się w kasie Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
29.59 KB
215
ZARZĄDZENIE NR 209/2017

ZARZĄDZENIE NR 209/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/A Wójta Gminy Brody z dnia 7 stycznia 2014r. oraz zarządzenia nr 93 z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materialowego i usług.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
48.8 KB
241
ZARZĄDZENIE Nr 210/2016

ZARZĄDZENIE Nr 210/2016 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zakladowym Planie Kont w Urzędzie Gminy Brody wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 lutego 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
2.86 MB
298
Zarządzenie Nr 211/2016

Zarządzenie Nr 211 /2016 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia" realizowanej w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
379.92 KB
260
Zarządzenie Nr 212/2016

Zarządzenie Nr 212/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody kontenerów 1100 Iw 2017r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-06
51.77 KB
208