Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami PDF Drukuj Email

KARTA INFORMACYJNA

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia grzebowisk - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

KOD        

PB.6140

WERSJA

01

Z DNIA

10.10.2013

PODSTAWA PRAWNA:

 1. 1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).
 2. 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm).
 3. 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
 4. 4.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
 5. 5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późń. zm.).
 6. 6.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
 7. 7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
 8. 8.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657).
 9. 9.Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Brody z dnia 24.09.2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięudzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo zwierząt.Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2013 r. poz. 3301).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

-         ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

-         prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

-         prowadzenia grzebowisk,

-         prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

OPŁATY:

 

I. Opłaty skarbowe:

 1. I.616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności naGminy Brody w zakresie:
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  - prowadzenia grzebowisk
  - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. II.17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat (pok. nr 103)

Urząd Gminy Brody

27-230 Brody ul. Stanisława Staszica 3

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Planowania przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Przyjmowanie interesantów od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 715 - 1515

tel. 041- 271-13-40

(I piętro, pokój nr 116)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.

 

Kartę opracował: Ernest Kumek

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek zwierzeta.doc)wniosek zwierzeta.docZałącznik - wniosek49 Kb10.10.2013 08:35

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 10 października 2013 08:23
Poprawiony: czwartek, 10 października 2013 08:35