Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. PDF Drukuj Email

KARTA INFORMACYJNA

Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

KOD

PB.6140

WERSJA

01

Z DNIA

10.04.2013

PODSTAWA PRAWNA:

 1. 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. . Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. 2.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.).
 3. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687 ze zm.).
 4. 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.
 2. 2.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.
 3. 3.Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

 

I. Opłaty skarbowe:

 1. 1.Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:

-         wykonywanie działalności gospodarczej - 616 zł,

-         pozostałe - 82 zł,

 1. 2.Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:

-         dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,

-         treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.

 1. 3.Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty niezezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 2. 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

-         jednostki budżetowe,

-         jednostki samorządu terytorialnego,

-         organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

-         osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat (pok. nr 103)

Urząd Gminy Brody

27-230 Brody ul. Stanisława Staszica 3

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Planowania przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Przyjmowanie interesantów od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 715 - 1515

tel. 041- 271-13-40

(I piętro, pokój nr 116)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzeni hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Kartę opracował: Ernest Kumek

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek.doc)wniosek.docWniosek (plik doc)47 Kb15.05.2013 10:22
Pobierz ten plik (wniosek.pdf)wniosek.pdfWniosek (plik pdf)114 Kb15.05.2013 10:22

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 15 maja 2013 10:11
Poprawiony: środa, 15 maja 2013 10:20