Załatwianie spraw
   Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Łukasz Wzorek 220
2 Wnioski składane do Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Łukasz Wzorek 657
3 Wnioski Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Łukasz Wzorek 394
4 Deklaracje Podatkowe na 2016 rok. Łukasz Wzorek 460
5 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łukasz Wzorek 411
6 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody. Łukasz Wzorek 624
7 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Łukasz Wzorek 648
8 Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Łukasz Wzorek 856
9 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Łukasz Wzorek 640
10 Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej. Łukasz Wzorek 1977
11 Deklaracje Podatkowe. Łukasz Wzorek 4898
12 Wnioski składane do Referatu Inwestycyjnego. Łukasz Wzorek 1882
13 Zgłoszenie instalacji Łukasz Wzorek 2236
14 Deklaracje Podatkowe na 2011 rok. Łukasz Wzorek 1270
15 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ernest Kumek 1227
16 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości. Ernest Kumek 1444
17 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brody Mariusz Zawłocki 1760