Załatwianie spraw
   Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Łukasz Wzorek 208
2 Wnioski składane do Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Łukasz Wzorek 595
3 Wnioski Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Łukasz Wzorek 385
4 Deklaracje Podatkowe na 2016 rok. Łukasz Wzorek 455
5 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łukasz Wzorek 404
6 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody. Łukasz Wzorek 617
7 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Łukasz Wzorek 637
8 Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Łukasz Wzorek 843
9 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Łukasz Wzorek 635
10 Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej. Łukasz Wzorek 1964
11 Deklaracje Podatkowe. Łukasz Wzorek 4883
12 Wnioski składane do Referatu Inwestycyjnego. Łukasz Wzorek 1841
13 Zgłoszenie instalacji Łukasz Wzorek 2229
14 Deklaracje Podatkowe na 2011 rok. Łukasz Wzorek 1264
15 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ernest Kumek 1213
16 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości. Ernest Kumek 1428
17 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brody Mariusz Zawłocki 1753