Załatwianie spraw
   Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Łukasz Wzorek 186
2 Wnioski składane do Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Łukasz Wzorek 532
3 Wnioski Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Łukasz Wzorek 361
4 Deklaracje Podatkowe na 2016 rok. Łukasz Wzorek 427
5 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łukasz Wzorek 384
6 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody. Łukasz Wzorek 595
7 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Łukasz Wzorek 612
8 Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Łukasz Wzorek 823
9 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Łukasz Wzorek 616
10 Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej. Łukasz Wzorek 1936
11 Deklaracje Podatkowe. Łukasz Wzorek 4848
12 Wnioski składane do Referatu Inwestycyjnego. Łukasz Wzorek 1770
13 Zgłoszenie instalacji Łukasz Wzorek 2206
14 Deklaracje Podatkowe na 2011 rok. Łukasz Wzorek 1244
15 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ernest Kumek 1185
16 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości. Ernest Kumek 1405
17 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brody Mariusz Zawłocki 1734