Załatwianie spraw
   Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Łukasz Wzorek 156
2 Wnioski składane do Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Łukasz Wzorek 453
3 Wnioski Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Łukasz Wzorek 328
4 Deklaracje Podatkowe na 2016 rok. Łukasz Wzorek 386
5 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łukasz Wzorek 356
6 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody. Łukasz Wzorek 567
7 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Łukasz Wzorek 577
8 Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Łukasz Wzorek 795
9 Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Łukasz Wzorek 580
10 Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej. Łukasz Wzorek 1906
11 Deklaracje Podatkowe. Łukasz Wzorek 4804
12 Wnioski składane do Referatu Inwestycyjnego. Łukasz Wzorek 1667
13 Zgłoszenie instalacji Łukasz Wzorek 2171
14 Deklaracje Podatkowe na 2011 rok. Łukasz Wzorek 1208
15 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ernest Kumek 1153
16 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości. Ernest Kumek 1367
17 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brody Mariusz Zawłocki 1699