OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 grudnia 2014r. Drukuj

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 19 grudnia 2014 r.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie w sprawie podziału gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Adamów

1

 

 

 

Siedziba Komisji:

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach jest Urząd Gminy w Brodach, ul. Staszica 3– pokój nr 102 (I piętro), telefon nr 41 2711231, faks nr 41 2711231.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 29 grudnia 2014 10:49