Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 3 października 2014r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

z dnia 3 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i zarządzenia Nr 91/2014. Wójta Gminy Brody z dnia 2 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

 

1

koresp

Sołectwo Adamów

Szkoła Podstawowa w Adamowie,

Adamów ul. Kościelna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

niepenl

koresp

 

 

Cześć sołectwa Brody - ulice: Apteczna, Borówkowa, Graniczna, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Lipowa, Nadrzeczna, Nad Torami, Na Stoku,   Nowa, Parkowa, Polna, Południowa, Radomska, Relaksowa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Starachowicka, Świerkowa, Wójtowska, Zielna

Urząd Gminy w Brodach

Brody ul. Staszica 3

 

3

koresp

 

Cześć sołectwa Brody - ulice: Akacjowa, Leśna, Piaskowa, Podgórze, Stoczki, Szkolna, Tatrzańska

Szkoła Podstawowa w Brodach

Brody ul. Szkolna 77

 

4

 koresp

 

Sołectwo Dziurów

Szkoła Podstawowa w Dziurowie

Dziurów ul. Słoneczna 1

 

5

 koresp

 

Sołectwo Kuczów

Klub Rolnika w Kuczowie

Kuczów ul. Wysoka 118

 

6

koresp

 

Sołectwo Lipie

Szkoła Podstawowa w Lipiu

Lipie ul. Starachowicka 84

 

7

niepenl

koresp

Sołectwo Lubienia

Szkoła Podstawowa w Lubieni

Lubienia ul. Iłżecka 20

8

niepenl

koresp

Sołectwa: Budy Brodzkie, Młynek, Przymiarki

Szkoła Podstawowa w Lubieni

Lubienia ul. Iłżecka 20

 

9

koresp

 

Sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie

Ruda ul. Widok 1

 

10

koresp

 

Sołectwa: Bór Kunowski, Rudnik, Staw Kunowski

Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim

Staw Kunowski ul. Szkolna 6

 

11

koresp

 

Sołectwa: Styków, Jabłonna

Szkoła Podstawowa w Stykowie

Styków ul. Świętokrzyska 22

 

12

koresp

 

Sołectwo Krynki

Remiza Strażacka w Krynkach

Krynki ul. Długa 1

 

niepenl- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

koresp- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 26 października 2014 r.

 

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)

w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 20 października 2014 13:57
Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 14:16