Ogłoszenie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy w Brodach Drukuj

Ogłoszenie

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 20 października 2014 r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

I. Gminna Komisja Wyborcza w Brodach informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu Wyborczego, numery:

 1)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego w Kielcach;

 2)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych
w trybie pkt 1.

II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 22 października 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Komisji przy ul. Staszica 3 w Brodach /sala konferencyjna/.

III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie  internetowej i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Czesław Rynio

 


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 20 października 2014 13:32
Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 13:38