Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2014 r. Drukuj

Obwieszczenie
Wójta Gminy Brody
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Adamów

Szkoła Podstawowa w Adamowie,

Adamów ul. Kościelna 2

 

 

2

niepenl

koresp

 

Cześć sołectwa Brody - ulice: Apteczna, Borówkowa, Graniczna, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Lipowa, Nadrzeczna, Nad Torami, Na Stoku, Nowa, Parkowa, Polna, Południowa, Radomska, Relaksowa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Starachowicka, Świerkowa, Wójtowska, Zielna

Urząd Gminy w Brodach

Brody ul. Staszica 3

3

Cześć sołectwa Brody - ulice: Akacjowa, Leśna, Piaskowa, Podgórze, Stoczki, Szkolna, Tatrzańska

Szkoła Podstawowa w Brodach

Brody ul. Szkolna 77

4

Sołectwo Dziurów

Szkoła Podstawowa w Dziurowie

Dziurów ul. Słoneczna 1

5

Sołectwo Kuczów

Klub Rolnika w Kuczowie

Kuczów ul. Wysoka 118

6

Sołectwo Lipie

Szkoła Podstawowa w Lipiu

Lipie ul. Starachowicka 84

7

niepenl

Sołectwo Lubienia

Szkoła Podstawowa w Lubieni

Lubienia ul. Iłżecka 20

8

niepenl

Sołectwa: Budy Brodzkie, Młynek, Przymiarki

Szkoła Podstawowa w Lubieni

Lubienia ul. Iłżecka 20

9

Sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie

Ruda ul. Widok 1

10

Sołectwa: Bór Kunowski, Rudnik, Staw Kunowski

Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim

Staw Kunowski ul. Szkolna 6

11

Sołectwa: Styków, Jabłonna

Szkoła Podstawowa w Stykowie

Styków ul. Świętokrzyska 22

12

Sołectwo Krynki

Remiza Strażacka w Krynkach

Krynki ul. Długa 1

 

niepenl- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

koresp- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy" dowód osobisty.

 

Wójt Gminy Brody
(-) mgr Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 23 kwietnia 2014 13:42
Poprawiony: środa, 23 kwietnia 2014 13:58