Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalistyczny (ratowniczo-gaśniczy) marki STAR P244.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Nr VIN: 06678,

 2. rok produkcji: 1980,

 3. data ważności badań technicznych: 22.02.2018,

 4. data ważności ubezpieczenia: 31.12.2018,

 5. numer rejestracyjny: KIH 667U,

 6. pojemność silnika: 6842,00 cmᵌ,

 7. przebieg km: 18 605,

 8. Liczba miejsc: 6.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

Określenie przetargu:

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w pokoju Nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.

 2. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

 3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ernest Kumek tel. 041 271 13 40 wew. 217.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży na konto nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski/o Starachowice z adnotacją „wadium na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244”, w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

 6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał do zawarcia umowy.

 7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.

 9. Podpisanie umowy kupna- sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu z jednoczesnym wydaniem przedmiotu przetargu.

 10. Wszelkich informacji o samochodzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brody pod numerem telefonu 041 271 13 40 wew. 217

 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zarządzenie Nr 11_2018.pdf)Zarządzenie Nr 11_2018.pdfZarządzenie o ogłoszeniu przetargu74 Kb23.01.2018 11:44

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: wtorek, 23 stycznia 2018 11:42
Poprawiony: wtorek, 23 stycznia 2018 11:45