Wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Styków Drukuj

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Styków

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem Brody Iłżeckie na działce ewidencyjnej nr 3/1 w miejscowości Styków, gmina Brody. Slip zaprojektowano z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15cm, układanych po wykonaniu korytowania na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Slip zakończony w części podwodnej narzutem kamiennym (klinującym).

Dane charakterystyczne slipu:

 1. a)konstrukcja slipu – płyty żelbetowe o wymiarach 300x150x15cm,
 2. b)długość slipu – 21,0 m,
 3. c)szerokość slipu – 3,0 m,
 4. d)rzędna dna zalewu na końcu slipu – 193,30 m n.p.m.,
 5. e)rzędna zwyczajowa zwierciadła wody – 194,00 m n.p.m.,
 6. f)rzędna korony slipu 195,1 m n.p.m.,
 7. g)nachylenie slipu w kierunku brzegu zalewu – 3,25° i 8,07°,
 8. h)powierzchnia całkowita slipu – 63,0 m2,
 9. i)współrzędne geograficzne podstawy slipu: N 51°0ʼ30.43” E: 21°9ʼ1.92”

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie: 14 dni od daty zawarcia umowy

 

 

 

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 4.07.2017 r., pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody . Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na Wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Styków

 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofertyzawarcia umowy z wybranym oferentem.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217,    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Brody, dnia 26.06.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rozeznanie rynku slip.pdf)Rozeznanie rynku slip.pdf 93 Kb28.06.2017 12:01
Pobierz ten plik (ogłoszenie - ZOŚ.Z.604.08.2017.pdf)ogłoszenie - ZOŚ.Z.604.08.2017.pdfOgłoszenie 739 Kb12.07.2017 13:03

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 28 czerwca 2017 11:52
Poprawiony: środa, 12 lipca 2017 13:03