Przetarg: "Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody” Drukuj

I.27.PNS.16                                                                                               Brody, 31.08.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody”

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Na Stoku o dł. 120mb poprzez m.in.:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie warstwy wiążącej 4cm

- wykonanie warstwy ścieralnej 4cm

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 09.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 31 października 2016r.

 


 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdfzaproszenie do składania ofert211 Kb01.09.2016 13:32
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie do składania ofert / oferta 104 Kb01.09.2016 13:32
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar robót37 Kb01.09.2016 13:33
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy41 Kb01.09.2016 13:33
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA880 Kb19.09.2016 16:01

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 01 września 2016 13:27
Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 13:33