Przetarg: "Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek – przedłużenie ul. Działki”" Drukuj

I.271.FS.MD.16                                                                                                    Brody, 31.08.2016r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek
– przedłużenie ul. Działki”

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi wewnętrznej o dł. 210 mb poprzez m.in.:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 09.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r o godz. 1005.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 14 października 2016r.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie do składania ofert / oferta 104 Kb01.09.2016 13:25
Pobierz ten plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdfzaproszenie do składania ofert207 Kb01.09.2016 13:26
Pobierz ten plik (uzupełnienie.doc)uzupełnienie.docUzupełnienie Młynek Działki94 Kb01.09.2016 13:27
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy30 Kb01.09.2016 13:27
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA713 Kb20.09.2016 08:57

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 01 września 2016 13:19
Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 13:27