Zaproszenie do składania ofert: Remont rowu przy drodze gminnej nr 313022 T Lipie – Komorniki PDF Drukuj Email

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Remont rowu przy drodze gminnej nr 313022 T Lipie – Komorniki”

 

Przedmiotem zamówienia jest remont rowu przy drodze gminnej poprzez m.in. wykonanie robót ziemnych i umocnienie elementami prefabrykowanymi.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 29.08.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 30 września 2016r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy28 Kb22.08.2016 15:35
Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar Robót.xlsPrzedmiar robót27 Kb22.08.2016 15:35
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docoferta17 Kb22.08.2016 15:35
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfzawiadomienie o wyborze171 Kb01.09.2016 13:19

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:32