ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.OR.16 Drukuj

I.27.OR.16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 313009 T w miejscowości Rudnik ul. Górna"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi z betonowych cieków przyjezdniowych.
Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.


Oferty należy składać do 23.06.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r o godz. 1005.


Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.


Zakończenie realizacji zamówienia – 5 sierpnia 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy10 Kb16.06.2016 07:28
Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór druku oferty347 Kb16.06.2016 07:28
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty44 Kb16.06.2016 07:29
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)Informacja o wyborze 95 Kb01.07.2016 15:00

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 14 czerwca 2016 11:10
Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 15:00