ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.OR.16 PDF Drukuj Email

I.27.OR.16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 313009 T w miejscowości Rudnik ul. Górna"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi z betonowych cieków przyjezdniowych.
Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.


Oferty należy składać do 23.06.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r o godz. 1005.


Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.


Zakończenie realizacji zamówienia – 5 sierpnia 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy10 Kb16.06.2016 07:28
Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór druku oferty347 Kb16.06.2016 07:28
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty44 Kb16.06.2016 07:29
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)Informacja o wyborze 95 Kb01.07.2016 15:00

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 14 czerwca 2016 11:10
Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 15:00