Rozeznanie Rynku: "Wykaszaniu traw z obrzeży Zalewu Brodzkiego”. Drukuj

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Wykaszaniu traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednokrotnego wykaszania traw z obrzeży zbiornika wodnego w miejscowości Ruda i Styków w okresie od 10 do 14 sierpnia 2015r. Prace obejmują wykoszenie działki nr 3/1 w obrębie Styków o powierzchni 1,75 ha oraz działki nr 146/19 w obrębie Ruda o powierzchni 3,00 ha. Całkowita powierzchnia objęta niniejszym zamówieniem wynosi: 4,75 ha.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 10 do 14 sierpnia 2015r.

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2015 r., pisemnie w godzinach pracy Urzędu: Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 -15:15, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego”

Adresy do doręczeń w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
  2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

  1. a)Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  2. b)Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. c)Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  4. d)Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
  5. e)Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
  6. f)Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (formularz.pdf)formularz.pdfFORMULARZ OFERTOWY205 Kb27.07.2015 15:17
Pobierz ten plik (formularz.doc)formularz.docFORMULARZ OFERTOWY30 Kb27.07.2015 15:18

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lipca 2015 14:53
Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2015 14:54