Przetarg: "Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki ZUK A151E" PDF Drukuj Email

Ogłoszenie

Wójt Gminy w Brodach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki ZUK A151E.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

1. rok produkcji  - 1983,

2. data  ważności badań technicznych – 24 październik 2012r.

3. numer rejestracyjny – KIK 531E

4. pojemność silnika  - 2120 cm,

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaż 1 000,00 złotych ( słownie: tysiąc).

Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń.

Określenie przetargu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11 lutego  2013 r. o godz. 1000 w Sali  nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3; 27 – 230 Brody.

2. Minimalne postąpienie w wysokości 1 % ceny wywoławczej.

3. Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem

271 – 12 - 05, od godz.8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży  z zaznaczeniem na jaki cel. Wadium  należy wpłacić w pieniądzu na konto : ING Bank Śląski oddział Starachowice Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463

w terminie do dnia 8  lutego 2013 r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Brodach.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży  pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.

9. Wszelkich informacji o samochodzie osobowym  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 10 stycznia 2013 09:26