Informacja o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody z dnia 28.04.2011r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody informuje, że przeprowadzony w dniu 28.04.2011r. o godz.1000 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 303, 304, 305, 306, 307 o powierzchni ogólnej 0,5500 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KII H/00039042/1, położonej w Stawie Kunowskim przy ul Długiej, został unieważniony. Powodem unieważnienia przetargu jest podanie niepełnej informacji dotyczącej ceny wywoławczej powyższej nieruchomości, albowiem podana w ogłoszeniu cena dotyczyła jedynie działki oznaczonej nr 304, tymczasem nieruchomość do sprzedaży obejmuje działki nr 303, 304, 305, 306, 307 o powierzchni ogólnej 0,5500 ha.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 20 maja 2011 11:27